مهندس کریم صادق زاده تبریزی رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز باردیگر مطالبات کارگران و بازنشستگان فریاد زد.
به گزارش جارچی اخبار رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز که عصر روز یکشنبه هشتم تیرماه در حضور اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس ، روسای کانون های کارگران بازنشسته و مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، تأمین اجتماعی ،مدیریت درمان ، بانک رفاه کارگران استان سخن می گفت با هشدار به مسئولان گفت: کارگران بازنشسته خواستار تغییر و بازنگری در مستمری های خود هستند و اگر تا ۲۵ تیرماه اقدامی جدی صورت نگیرد و احساس کنیم خواسته های ما در این زمینه محقق نمی شود همگام با کانونعالی کارگران بازنشسته و سایر کانون های بازنشستگی در تمامی استانها و شهرستانها مراتب اعتراض خود را به هر طریق ممکن ممکن ابراز نموده و تا زمان اثبات عدم کفایت مسئولین از پای نخواهیم نشست.
مهندس کریم صادق زاده تبریزی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشنه ۲ /۴۱ درصد بوده است اظهار داشت: با این وجود میزان افزایش مستمری بازنشستگان از حدود ۱۵ تا ۲۶ درصد در نظر گرفته شده که تا رسیدن به نرخ تورم فاصله زیادی دارد.
نایب رییس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می بایست حداقل حقوق بازنشستگان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد اما متاسفانه این افزایش هم مشخص شده تامین کننده این رقم نیست.
صادق زاده تبریزی با اشاره به سایر مشکلات کارگران بازنشسته از جمله همسان سازی حقوق و مسایل درمانی تأکید کرد مسئولین در رسیدگی به خواسته های قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران همچنان مسامحه می ورزند و تلاش دارند با وعده و وعیدهای گوناگون این خواسته ها را مشمول مرور زمان کنند
رییس کانون کارگران بازنشسته تبریزخواستار رفع تبعیض میان بازنشستگان کشوری و لشگری را با کارگران بازنشسته شد و گفت:به صراحت و بدون هیچ ملاحظه و صدای بلند حضور مسئولین، دولتمردان به ویژه نمایندگان مجلس شورای اس%