رییس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: هیچ یک از وعده های داده شده برای همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته انجام نشده است
مسگری که عصر روز یکشنبه هشتم تیرماه در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس ، روسای کانون های کارگران بازنشسته و مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، تأمین اجتماعی ،مدیریت درمان ، بانک رفاه کارگران استان سخن می گفت اظهار داشت به دفعات مختلف مجلس پرداخت بخشی از بدهی دولت را به سازمان تامین اجتماعی تصویب کرده است اما دولت از انجام آن سرباز زده و احدی هم از مجلس شورای اسلامی پیگیر علت عدم تحقق آن نبوده است
وی موضوع همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته و افزایش متناسب حقوق آنان را یادآور شد و گفت: تا زمانی پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی صورت نگیرد افزایش حقوق و همسان سازی در حد یک شعار خواهد بود.
مسگری با درخواست از نمایندگان استان آذربایجان شرقی برای پیگیری اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم نمایندگان این دوره فراتر از دوره های قبل و با جدیت به رفع مشکلات کارگران بازنشسته توجه کنند