صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر رضا عظیم آذری


آدرس  دفتر تبریز
: زعفرانیه – میدان دانش ۸ متری اول پلاک ۲۱ – ۳۳۸۹۶۶۰۱ -۰۴۱ کد پستی۵۱۶۶۹۳۳۳۳۱
تلفن:۰۹۱۴۱۴۹۰۲۴

آدرس دفتر تهران : خیابان جمهوری خیابان دانشگاه – کوچه ماستری فراهانی پلاک ۶ طبقه اول

تلفن : ۶۶۹۷۳۶۷۸ – ۶۶۴۶۱۷۷۰
فکس : ۶۶۹۶۶۳۵۸
کدپستی: ۱۳۱۴۸۹۳۹۱۱
ایمیل: JARCHIAKHBAR@GMAIL.COM