آدرس  دفتر تبریز:  چهارراه آخونی رویروی مسجد طالقانی پلاک۱۰۷ طبقه دوم
تلفن:۰۹۱۴۱۴۹۰۲۴

آدرس دفتر تهران : خیابان جمهوری خیابان دانشگاه – کوچه ماستری فراهانی پلاک ۶ طبقه اول

تلفن : ۶۶۹۷۳۶۷۸ – ۶۶۴۶۱۷۷۰
فکس : ۶۶۹۶۶۳۵۸
کدپستی: ۱۳۱۴۸۹۳۹۱۱
ایمیل: JARCHIAKHBAR@GMAIL.COM