به نام خدا
معرفی پایگاه خبری جارچی اخبار
به دنبال گسترش فعالیت های رسانه ای در فضای مجازی و ضرورت حضور فعالان مطبوعاتی در این عرصه در سال  ۱۳۹۷  مجوز  پایگاه خبری جارچی اخبار توسط اینجانب ( رضا عظیم آذری) از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دریافت گردید و به دنبال آن این پایگاه خبری با تشکیل مدیریت رسانه ای ، اکنون با محور قراردادن رسالت رسانه ها در نظام جمهوری اسلامی در تلاش است تا جهت روشن ساختن افکار عمومی، بالا بردن سطح معلومات، دانش مردم و پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده از جمله نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر ، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری ، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی و استقلال واقعی کشور حرکت نماید و در این راستا دیدگاه ها، نقطه نظرات ، انتقادات سازنده، پیشنهادات مردم و مسوولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه در چارچوب قانون منتشر و به اطلاع عموم برساند.
قطعا این حرکت نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ، قانون گذار و قضایی و مهمتر از همه همراهی مردم است که این مهم جز با صداقت کاری و رعایت اخلاق حرفه ای ممکن نخواهد شد.
پایگاه خبری جارچی اخبار امیدوار است بتواند در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و مصالح آحاد جامعه گام های موثری بردارد.
مدیریت رسانه ای پایگاه خبری جارچی اخبار
مدیرمسوول- دکتر رضا عظیم آذری