کارشناس کنترل ترافیک فرماندهی پلیس راه استان البرز با تکذیب شایعه انسداد جاده کرج – چالوس در فضای مجازی گفت: این جاده باز است و تردد در آن جریان دارد.
به گزارش جارچی اخبار، سروان مسعود خانجانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون ترافیک درخط جنوبی جاده کرج -چالوس ازمیدان امیرکبیر تا تونل شماره هفت سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: ترافیک آزادراه های استان البرز نیز هم اینک عادی گزارش شده است.
خانجانی افزود: ماموران پلیس راه برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ترافیک مستقر شده اند.
استان البرز دارای یک هزار و ۴۵۰ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های این استان است.
نیمی از جاده ۱۶۰ کیلومتری کرج – چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در حوزه استان مازندران است.
روزانه به طور متوسط بیش از ۲۰ هزار تردد در جاده کرج- چالوس انجام می شود.