مدیرجهاد کشاورزی رشت گفت: با اجرای قانون ارث، شالیزارها بین فرزندان کشاورزان تقسیم می شود و این کوچک شدن منجر به صرفه نشدن تولید برنج برای شالیکاران جدید می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار،مسعود اسدی پرور در گفت‌و گو با ایسنا، با بیان اینکه شهرستان رشت بالغ بر ۶۲هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد،گفت: تاکنون شخم اول در ۹۰درصد از این اراضی انجام شده و این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد خوبی برخوردار است.
وی افزود: در شهرستان رشت ۹۲هزار نفر به تولید برنج مشغولند و یکی از اولویت های کاری اداره کشاورزی این شهرستان کاهش قیمت تمام شده این محصول برای برنجکاران و همچنین کاهش سختی تولید برنج است.
اسدی‌پرور با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون و اعطا وام با سود کم بهره موجب شده است که میانگین سنی برنجکاران این شهرستان که بالای ۵۰سال بود کاهش یابد و جوانان تمایل بیشتری برای ورود به شالیزارها و تولید برنج داشته باشند.
وی تصریح کرد: حفظ اراضی موجود و جلوگیری از هرگونه تغییرکاربری در شالیزارهای رشت از مهمترین اقدامات این اداره محسوب می‌شود و ما همواره کشاورزان را تشویق می‌کنیم که نسبت به حفظ شالیزارهایشان حساس باشند.
مدیر جهاد کشاورزی رشت با بیان اینکه خرد شدن اراضی توجیه اقتصادی تولید برنج را برای برنجکاران کاهش می‌دهد،تصریح کرد: متاسفانه پس از فوت کشاورز و اجرای قانون ارث، اراضی پس از مرگ بین فرزندان کشاورزان تقسیم و به قطعات کوچک تبدیل می‌شود.
وی افزود: کوچک شدن اراضی تهدید جدی برای اقتصاد برنج و تغییر کاربری شالیزارها است، زیرا اگر تولید برنج برای شالیکار صرفه اقتصادی نداشته باشد و نتواند معیشت خانوار شالیکار را فراهم کند، مرد وسوسه فروش وراث قرار می گیرد.
اسدی‌پرور تاکید کرد: باید برای جلوگیری از این خطر تدابیر اساسی اندیشیده و قوانینی وضع شود که هر روز شاهد کوچک شدن اراضی شالیزارهای شالیکاران نباشیم.