استاد اقتصاد دانشگاه کردستان گفت: اگر یک فضای کسب و کار شفاف و کارآمد در کشور ما مهیا شود، بروکراسی‌های اداری کارآمد وجود داشته باشد، فرآیند ثبت شرکت‌ها و قوانین مالیاتی و نظام بانکی به صورت بهینه تر عملیاتی شود، رونق تولید را شاهد خواهیم بود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، علی فقه مجیدی اظهار کرد: با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر کشورمان همواره با مشکلات اقتصادی روبرو بوده، در نتیجه نامگذاری سال‌ها براساس مسایل اقتصادی، یک رویکرد خلاقانه نسبت به مسایل کشور بوده است.
وی افزود: نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» نیز برهمین اساس بوده، چون ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی است.
استاد رشته اقتصاد دانشگاه کردستان، با اشاره به اینکه عوامل موثر بر رونق تولید به لحاظ تعدد بسیار زیاد هستند، عنوان کرد: در این مورد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان مسایل اقتصادی در ایران راهکارهایی را مطرح کرده‌اند، از نظر برخی کارشناسان اصلی‌ترین عامل از عوامل رونق تولید، مولفه‌های فضای کسب و کار است و یا به اعتقاد برخی از کارشناسان سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن ورود خلاقیت و تکنولوژی به کشور است.
وی ادامه داد: برخی از کارشناسان، تعامل با سازمان‌های بین المللی و افزایش تجارت با دنیای خارج را به عنوان یکی از راهکارهای رونق درنظر گرفته‌اند، اما به اعتقاد بنده مهمترین عامل بهبود فضای کسب و کار است.
فقه مجیدی اضافه کرد: متاسفانه فضای مسمومی در حوزه کسب و کار در طول سالیان مختلف ایجاد شده است هرچند شاید در بسیاری از موارد این مسایل واقعیت نداشته باشند اما باعث شده که یک نفر تولیدکننده رغبتی برای انجام کار تولیدی نداشته باشد و در واقع عامل ذهنی و روانی نیز بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگان نیز در درجه اول فعالیت تولیدی خوبی را انتخاب نکرده‌اند و به عنوان مثال صنایع تکنولوژیک را برای فعالیت خود انتخاب کرده‌اند در صورتی که شاید مزیت کشور ما در این زمینه زیاد نباشد، در نتیجه بعد از مدتی منجر به تعطیلی و یا ورشکستی بنگاه می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه کردستان گفت: برای مثال در صنایع حتی کمتر فناور مانند خودروسازی امروز حتی اگر دولت از خودروسازها حمایت نکند اغلب وضعیت اقتصادی خوبی از لحاظ تولید نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: اگر یک فضای کسب و کار شفاف و کارآمد در کشور ما مهیا شود، بروکراسی‌های اداری کارآمد وجود داشته باشد، فرآیند ثبت شرکت‌ها و قوانین مالیاتی بهینه تر اعمال شود رونق تولید را نیز تا حدودی شاهد خواهیم بود.
فقه مجیدی با بیان اینکه باید فضای کسب و کار را به سمتی ببریم که در کشورهای موفق وجود دارد تا فضای تولید را در کشور بهبود ببخشیم، خاطرنشان کرد: پس ناچاریم که در درجه اول مولفه‌های موجود در فضای کسب و کار کشور را به استانداردهای دنیا نزدیک کنیم، شفافیت این فضار را بالاتر ببریم و حمایت‌های بانکی نیز بهبود پیدا کنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه فضای کلی اقتصادی کشور باید ساماندهی شود، یادآور شد: متاسفانه در کشور ما در طول سالیان مختلف بازدهی را به سمت دلالی و سود بانکی و سفته بازی برده‌ایم، اغلب افراد اقدام به تولید نمی‌کنند و پول خود را به این فضاها می‌برند که در نتیجه تولید، رونق نمی‌گیرد.