نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات موجود در کشور نتیجه بی برنامگی هاست.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، سید هادی بهادری در مراسم امتنان از کارگران و کارفرمایان نمونه استانی بابیان اینکه با وجود تحریم ها میتوان از فرصت های موجود در جهت رونق تولید و اقتصاد بهره برد افزود: متاسفانه بی برنامگی ها باعث شده از فرصتهای موجود نیز نتوانیم به نحو احسن بهره ببریم.
وی ضمن تبریک روز کارگر باتاکید براینکه کارگر و کارفرما هرکدام پره ای از چرخ تولید را تشکیل می دهند تصریح کرد: برای حمایت از کارگران باید از کارفرمایان حمایت کرد چرا که وجود کارفرمایانی که سرمایه خود را در این خاک تبدیل به پیچ و مهره کرده اند و با سود اندک بدنبال رونق چرخ تولید هستند ستودنی است.
این نماینده خانه ملت بااشاره به مرزی بودن استان بر ضرورت بهره گیری از این فرصت در جهت رونق اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید از وجود کشورهای همسایه را مغتنم شده و ازاین فرصت برای افزایش مبادلات استفاده کرد.