نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا شورای صنفی کارمندان مجبور به استعفا شدند و کارکنان و دانشجویان دانشگاه یاسوج نگرانند؟
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا، غلام محمد زارعی در آیین تجلیل از اساتید دانشگاه یاسوج در آستانه روز معلم افزود: معلم همچون شمعی است که خود می سوزد تا به دیگران روشنایی دهد. مسئولیت دانشگاه بسیار سنگین است و وقتی نقشه راه کشور در حوزه های مختلف توسعه ای توصیف و گام دوم مطرح می شود، نقش دانشگاه مهم است.
وی اظهارکرد: دانشگاه سه ضلع استاد، دانشجو و کارمند دارد که این سه رکن در کنار هم مسئولیت را می توانند پیش ببرند که توجه به این سه رکن از مسئولیت های حساس و مهم هیئت رئیسه و رئیس دانشگاه است. نمی توانیم با توجه به یک بعد کارها را پیش ببریم.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقطه اتفاق مسایل مهم در مبارزات قبل از انقلاب اسلامی دانشگاه بود، خاطرنشان کرد: با توجه به تاثیرگذاری و نقش مهم دانشگاه در جامعه نمی توانیم نسبت به مسایل دانشگاه بی تفاوت باشیم.
زارعی تصریح کرد: چرا اعضای شورای صنفی کارمندان دانشگاه یاسوج مجبور به استعفا شدند؟ چرا کارکنان و دانشجویان نگرانند؟
وی ادامه داد: دانشگاه باید مرکز نشاط علمی باشد و در کنار این مهم شور و شعور دانشجویی موج بزند که باید آسیب شناسی شود و هر جا نیاز به کمک باشد ما هستیم.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشحال هستم که طی چند سال اخیر کارهای عمرانی خوبی در دانشگاه یاسوج اجرا شده و از نظر کالبدی و آزمایشگاهی رشد کرده البته تا نقطه آرمانی فاصله دارد.
زارعی بیان کرد: محیط با نشاط دانشگاه آنچنان نیاز به منابع ندارد بلکه تعامل، احترام به همدیگر، حفظ جایگاه و منزلت استاد، توجه با ارزشهای اخلاقی، احساس مسئولیت مشترک و همبستگی این دانشگاه را می توانیم با نشاط پیش ببریم.
وی اضافه کرد: هر چه در توان داریم و امکان دارد برایمان جهت پیشرفت دانشگاه تلاش می کنم.