رهبران کشورهای آسیای میانه تمایل بسیاری برای گسترش روابط با چین دارند. آنها از چین به عنوان یک کشور جایگزین با روسیه یاد می‌کنند.طرح یک کمربند یک جاده از جمله طرح هایی است که کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان ، قزاقستان ،‌ازبکستان و ترکمنستان امیدهای زیادی به آن برای توسعه دارند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا آسیای میانه با حدود ۶۵ میلیون نفر جمعیت به آبهای آزاد راه ندارند و محصور در خشکی هستند بنابراین طرح یک کمربند یک جاده این امید را به آنها داده است که توسط این طرح بتوانند از طریق دریا فعالیت های ترانزیتی برای واردات و صادرات کالا داشته باشند.

به گفته بانک جهانی، طرح “یک کمربند – یک جاده” چین زمانی باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر خواهد شد که در کشورهایی که از این طرح استفاده می کنند، اصلاحات بنیادی از جمله کاهش فساد اداری و مالی ایجاد شود بنابراین لازم است ایتدا این اصلاحات انجام شود.
بانک جهانی در گزارشی در مورد طرح “یک کمربند یک جاده” چین نوشت: به ادعای چین، این طرح با ایجاد تغییر و گسترش راه و زیربناهای حمل و نقل، تجارت و گردش مالی کشور را افزایش داده و در نهایت باعث رشد اقتصاد و بهببود وضعیت مردم این کشور خواهد شد.
به نوشته تحلیلگران بانک جهانی، طرح چین زمانی می‌تواند باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر شود که اصلاحات اساسی در سیاست را به همراه داشته باشد. اصلاحاتی، که رشوه خواری و فساد اداری را کمتر کرده و شفافیت به همراه داشته باشد.
*انتظار تاجیکستان از طرح کمربند چین
تاجیکستان، همسایه غربی چین به این طرح امید زیادی دارد و تلاش می‌کند سرمایه‌های بیشتری را توسط این طرح به خود جلب کند اما به گفته کارشناسان، هدف چین از راه اندازی این طرح، نه تنها پیشبرد سیاست، بلکه گسترش نفوذ و توان اقتصادی است.
مقامات در تاجیکستان بارها اظهار داشته‌اند که به وسیله طرح “یک کمربند- یک جاده” چین می‌خواهند مشکلات ارتباطی کشور را حل کنند و راه‌های کشور را برای اتصال به شاهراه‌های بین المللی هموار سازند.
پیوستگی راه‌های حمل و نقل تاجیکستان و حل و فصل مشکلات جغرافیایی با همسایگانش مشکل است، از این رو تاجیکستان امیدوار است که به وسیله طرح چین پیوندش با شاهراه‌های بین المللی آبی بیشتر شود.
اما بانک جهانی در تحقیقات تازه خود می‌گوید تمام کشورها از نظر ساخت و ساز زیربنایی و مسائل مالی طرح “یک کمربند- یک جاده چین” به صورت برابر نفع نمی‌برند.
به گفته بانک جهانی، در طرح “یک کمربند- یک جاده” چین از میان کشورهای آسیای میانه بیش از همه قزاقستان و سپس قرقیزستان سود می‌برند؛ تاجیکستان و ترکمنستان در رتبه بعد قرار می‌گیرند.
چین نخستین بار طرح جاده ابریشم جدید را در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان راهی برای گسترش روابط پکن با کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها معرفی کرد.
برنامه جاده ابریشم مدرن چین شامل موجی از سرمایه‌گذاری‌های چینی در پروژه‌های عمده زیربنایی در سراسر جهان با هدف تسریع صادرات کالاهای چینی است.