حمود افشاردوست دبیر پیشین فدراسیون والیبال که از فروردین ماه سال گذشته به عنوان مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم جزیره کیش مشغول به کار شد از سمت خود کنار رفت.

پس از گذشت ماموریت یک ساله افشاردوست او از سمت خود کنار رفت و شائباتی مبنی بر ثبت نام وی در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال مطرح شده است.

گفته می شود قرار است چارت موسسه ورزش و تفریحات جزیره کیش دچار تغییر شده و به احتمال بسیار تبدیل به یک معاونت ورزش یا یک اداره ورزشی در یکی از شرکت ها شود.

با این تغییرات و تقلیل چارت سازمانی تفریحات کیش، افشاردوست به ماموریت یک سال و دو ماهه خود پایان داد و حالا شائبه حضور او در والیبال را پررنگ تر از گذشته خواهد کرد