یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: با توجه به فضای کنونی ایران، بهترین فرصت برای معرفی یک وزیر زن برای این مسئولیت است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، در حالیکه تکلیف وزارت آموزش و پرورش هنوز از سوی رئیس‌جمهور مشخص نشده است، آذر منصوری در توئیتر خود نوشت:
«فارغ از ارزش‌گذاری بر روی گزینه‌هایی که تاکنون برای وزارت آموزش و‌ پرورش مطرح شده است، با توجه به فضای کنونی ایران، بهترین فرصت برای معرفی یک وزیر زن برای این مسئولیت است. حاضرم با همه مخالفان وزارت زنان چه به دلایل سیاسی و‌ چه عقیدتی به گفت‌وگو بنشینم.»