مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور گفت: پرونده انتخابات شورایاری‌ها در حال حاضر به هیأت تخصصی این دیوان، ارجاع شد.
به گزارش جارچی اخبار، محسن قائمی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: پرونده انتخابات شورایاری‌ها در حال رسیدگی است.
وی افزود: این پرونده برای تصمیم نهایی به هیأت تخصصی دیوان عدالت ارجاع شده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری کشور گفت:این پرونده همانند سایر پرونده‌ها مراحل قانونی خود را طی می‌کند و این روند خارج از چهارچوب قانونی نخواهد بود.
انتخابات شورایاری‌ها در حالی برگزار شد که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده بود این انتخابات غیرقانونی است؛در نتیجه پرونده به دیوان عدالت اداری رفت و پس از تایید در هیأت عمومی،اکنون به هیأت تخصصی ارجاع داده شده است.