بر اساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منطقه ۵ تهران بیشترین حجم از معاملات مسکن را در مرداد ماه به خود اختصاص داد.

از میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با تعداد ۳۶۷ مبایعه‌نامه سهم ۱۲.۴ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
به گزارش جارچی اخباربه نقل از ایرنا: به طور کلی در مرداد ماه سال جاری۲ هزار و ۹۳۱ معامله به ثبت رسیده است که در مقایسه با رقم ۴ هزار و ۲۶۰ فقره معامله در تیرماه از کاهش حدود ۵۰ درصدی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران خبر می‌دهد.

بعد از منطقه ۵ تهران که هنوز به طور کامل وارد رکود نشده است مناطق ۲ و ۴ پایتخت به ترتیب با تعداد ۲۸۱ و ۲۷۳ فقره معامله با سهم‌های ۹.۶ و ۸.۹ واحدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر میانگین هر متر مربع خانه در منطقه ۲ تهران ۲۰ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان و هر متر مربع خانه در منطقه ۴ تهران ۱۲ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان است.

قیمت هر متربع مربع خانه در این دو منطقه در خردادماه امسال به ترتیب ۲۱ میلیون و ۶۲۱ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان معامله شده است.

میزان نفوذ رکود به بخش مسکن در سایر مناطق شهر تهران متفاوت است.

برای مثال تعداد معاملات مسکن در منطقه یک پایتخت که خانه در هرمتربع مربع به بیش از ۲۹ میلیون تومان معامله می‌شود در مرداد ماه امسال به ۱۳۲ مورد کاهش یافته است. در تیر ماه امسال تعداد معاملات مسکن در این منطقه ۲۱۲ مورد بوده است که حاکی از کاهش ۳۸ درصدی معاملات در این منطقه از شهر تهران است.

بر اساس این گزارش کمترین تعداد معاملات مسکن نیز به مناطق ۲۲ و ۱۹ پایتخت می رسد.

در این دو منطقه نیز میانگین قیمت خانه در هر متر مربع به ترتیب ۱۲ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان و ۵ میلیون و۸۰۶ هزار تومان معامله شده است.

رشد با تاخیر حجم معاملات در مناطق ضعیف نسبت به مناطق دیگر، مهم‌ترین عامل به وجود آوردنده تفاوت قیمتها در مناطق مختلف شهر تهران است که روی تعداد معاملات مسکن تاثیر می گذارد.

گفته می شودکه مناطق ۵ و ۴ و ۲تهران که معمولا حجم بیشتر از کل معاملات خرید آپارتمان را به خود اختصاص می دهند، دارای فراوانی بیشتری از لحاظ تعداد واحد مسکونی هستند.

وجود آپارتمان های با متراژ کوچک، خانه های با عمر بنای کمتر و فراوانی فایل‌های فروش در این سه منطقه نسبت به سایر مناطق پایتخت، عامل اصلی در رونق نسبی خرید و فروش در این مناطق در دوره رکود است.

کاهش قیمت مسکن در مردادماه امسال نسبت به تیرماه به حدود سه درصد و به میانگین قیمتی هر متر مربع ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رسید.