قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در تیرماه ۱۰۹ هزار و ۲۶ ریال بود که با افت ۲.۶ درصدی نسبت به مردادماه به رقم ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ ریال رسید؛ هر کیلوگرم برنج تایلندی در تیرماه ۷۴ هزار و ۷۹۵ ریال بود که در پنجمین ماه امسال به رقم ۷۴ هزار و ۲۶۴ ریال نزول کرد که کاهش هفت دهم درصدی داشت.

همچنین برنج طارم اعلا که تیرماه به هر کیلوگرم ۲۳۷ هزار و ۸۲۶ ریال رسیده بود، مرداد رقم ۲۳۲ هزار و ۴۳۱ ریال به ازای هر کیلوگرم را نشان داد که حاکی از افت ۲.۳ درصدی است؛ برنج هاشمی (داخلی) درجه یک در نخستین ماه تابستان ۹۸ در برابر ۲۳۲ هزار و ۶۶۴ ریال به ازای یک کیلوگرم ارزش داشت، اما مرداد ماه با افت ۲.۷ درصدی به رقم ۲۲۶ هزار و ۳۵۶ ریال رسید.

شکر سفید ( فله) هم در تیرماه هرکیلو گرم ۵۱ هزار و ۹۵۶ ریال بود که در مرداد ماه با کاهش دو دهم درصدی، نرخ ۵۱ هزار و ۸۵۸ ریال داشت و شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی هم به ازای هربسته ۵۶ هزار و ۹۳۰ ریال در تیرماه عرضه شده بود، اما در مرداد ماه با کاهش ۴.۸ درصدی به قیمت ۵۴ هزار و ۱۸۱ ریال فروخته شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا: براساس آمار مورد بررسی هرکیلو گرم گوشت گوساله در تیرماه امسال ۸۷۲ هزار و ۶۲۹ ریال ارزش داشت، اما مرداد به رقم ۸۵۶ هزار و ۳۴ ریال نزول کرد که کاهش ۱.۹ درصد پیدا کرد، همچنین گوشت گوسفندی (مخلوط) در هرکیلو گرم مرداد ماه امسال نسبت به تیر ۱.۸ درصد افزایش داشت و از رقم ۹۶۷ هزار و ۵۲۴ ریال در تیرماه به ۹۸۴ هزار و ۷۳۷ ریال رسید.

علاوه براین گوشت مرغ تازه که تیرماه امسال هرکیلو گرم ۱۲۷ هزار و ۳۸۲ ریال بود، رشد ۱۲.۵ درصدی یافت و رقم ۱۴۳ هزار و ۲۴۷ ریال را ثبت کرد.

وزارت صنعت در آمارهای خود در ارتباط با مقایسه قیمت کالاهای اساسی مزبور در مرداد ماه ۹۷ آورده است، مجموع اقلام مورد بررسی ( برنج پاکستانی باسماتی درجه یک، برنج تایلندی،‌ برنج طارم اعلا، برنج هاشمی ( داخلی) درجه یک، شکر سفید ( فله ای) شکر بسته بندی ۹۰۰ گرمی، گوشت گوساله، گوسفندی ( مخلوط) و گوشت مرغ تازه) در مرداد ماه امسال رشد دو رقمی دارند که از ۲۵.۵ درصد مربوط به برنج پاکستانی شروع و بالاترین آن مربوط به گوشت گوسفندی ( مخلوط ) با افزایش ۹۷.۶ درصدی است.