نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس روز چهارشنبه در همایش هم اندیشی چالش انتقال آب دریای خزر در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود : هزینه کردن این میزان پول نیازمند پاسخ قانع کننده به چرایی انتقال آب است در حالی که تاکنون دلیلی برای چرایی انتقال آب خزر به استان سمنان از سوی مشاوران ، مجریان و یا مسئولان ارائه نشده است.

وی عدم اطلاع رسانی در باره جزییات این طرح در ابعاد مختلف برای مردم را نشانگر فاقد توجیه و مخرب بودن طرح دانست و افزود: این طرح تا کنون با برداشت های یکجانبه، شخصی و دستوری پیش رفته است.

این نماینده مجلس همچنین نسبت به پیامدهای مختلف انتقال آب دریای خزر هشدار داد و یکی از پیامدهای منفی مهم را دلسردی مردم شمال کشور بویژه استان مازندران از دولت برشمرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا؛ وی گفت: مردم شمال کشور و حاشیه دریای خزر همواره یکی از حامیان دولت در تمامی دوران بودند و نباید این سرمایه برای دولت از بین برود.

یوسف نژاد با استناد به گزارش های کارشناسی و اظهار نظر کارشناسان حاضر در این نشست، انتقال آب دریای خزر را بسیار خطرناک با تبعات گسترده زیست محیطی توصیف کرد و گفت: انتظار ما این است که مدیران دولتی مرتبط طرح انتقال آب دریای خزر را به عنوان یک تهدید و خسارت بزرگ ببینند و منافع تمامی استان ها را در نظر بگیرند.

طرح انتقال آب دریای خزر در تازه ترین مورد با اعلام موافقت سازمان محیط زیست به موضوع مناقشه برانگیز جدی در استان های شمالی تبدیل شده است. این طرح با اینکه سابقه ای بیش از دو دهه ای دارد و حتی در دولت اسبق با آوردن بلدوزر و لودر به ساحل مازندرانی خزر شکل اجرایی سمبلیک به خود گرفت ولی به علت نداشتن مجوز زیست محیطی و مخالفت های گسترده به محاق رفته بود.