«سید رحمت اله پریچهر» اضافه کرد: امسال بین ۸ تا ۹ هزار تن روغن زیتون استحصال خواهد شد که با توجه به نیاز ۱۱ هزار تنی روغن زیتون در کشور، نزدیک به سه هزار تن روغن زیتون از محل واردات تامین شود.

وی درباره ادعای برخی مبنی بر کاهش مصرف روغن زیتون در کشور ناشی از افزایش قیمت‌ها، افزود: مصرف روغن زیتون در کشور کاهش نیافته است؛ نیاز سالانه کشور به روغن زیتون ۱۱ هزار تن است که اکنون بیش از ۷۰ درصد آن از محل تولید داخل تامین می‌شود.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۰ درصد روغن زیتون وارداتی به طور عمده از کشورهای اسپانیا، ترکیه و سوریه تامین و وارد می شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرن، به گفته وی، پارسال هفت هزار و ۱۴۰ تن روغن زیتون در کشور تولید و نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ تن نیز از دیگر کشورها وارد شد.

پریچهر اضافه کرد: در سال ۹۶ نیز پنج هزار و ۶۰۰ تن روغن از محل تولید داخل و نزدیک به ۶ هزار تن از محل واردات تامین شد.

پریچهر افزایش قیمت روغن زیتون داخلی را ناشی از افزایش هزینه های جانبی تولید (دستمزد کارگری، حمل و نقل) دانست و اظهار داشت: افزایش قیمت روغن زیتون وارداتی نیز ناشی از نوسان نرخ ارز است.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی فصل برداشت زیتون را تا اواخر آبان ماه عنوان کرد و ادامه داد: درحال حاضر هرکیلوگرم میوه زیتون در باغات کشور با قیمتی بین هفت تا هشت هزار تومان خریداری می‌شود.