سیما سادات لاری روز سه شنبه درباره آیین نامه انضباطی دانشجویان بیان کرد: در این آیین نامه قسمت های روابط عمومی و رسانه ها وجود دارد که آنها درباره نحوه کنترل فضای مجازی برنامه ریزی می کنند.

وی اضافه کرد: همه فعالان دانشجویی، انجمن های علمی، کانون ها، تشکل ها و نشریات مجوز فعالیت در فضای مجازی دارند و تمامی کانال هایی که توسط آنها راه اندازی شده توسط مرجع مسئول، رسیدگی می شود.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: اگر کانال هایی به جز این گروه های مجازی دارای مجوز، توسط فعالان دانشجویی راه اندازی شود و دانشجویان در آن اقدام به نشر اکاذیب کنند در کمیته انضباطی با آنها برخورد قانونی می شود.

لاری مثال زد: اگر دانشجویی مسایل مرتبط با دانشگاه نظیر بودجه آن را نشر داده و فردی نسبت به این موضوع شکایت کند پرونده او رسیدگی می شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی با بیان اینکه رصد فعالیت مجازی دانشجویان به معنای کنکاش در حریم خصوصی آنها نیست عنوان کرد: شورای انضباطی می تواند در صورت مشاهده مطالبی در فضای مجازی که با هدف زیر سوال بردن منافع و مصالح دانشگاه بازنشر شده، ورود کرده و شاکی شود.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: برخوردهای صورت گرفته در شورای انضباطی، طبق قوانین و آیین نامه در بخش های هیات بدوی و تجدید نظر است.

لاری یادآوری کرد: حکم تجدید نظر پیشتر قطعی بود اما هم اینک این رای قطعی نبوده و باید این حکم به شورای مرکزی وزارتخانه ارسال شود.

وی بیان کرد: در صورت تشکیل پرونده برای یک دانشجو، این موضوع در سه مرحله به فرد ابلاغ می شود تا نسبت به دفاع از خود اقدام کند.