رییس پژوهشگاه مواد و انرژی کشور در آیین رونمایی از این طرح ها گفت: این طرح ها شامل طرح فناورانه « ذره روب صوتی» در زمینه زدایش و سیلان ذرات اندازه میکرو با کاربردهای صنعتی ، طرح فناورانه « تولید دانش فنی و تجاری سازی ساخت پوشش سد حرارتی نانو ساختار بر پایه ysz» و طرح فناورانه« تولید نیمه صنعتی ترکیب کلسیم منیزیم استات(CMA) به عنوان یخ زدای دوستدار محیط زیست » است.
دکتر علیرضا خاوندی افزود: این طرح ها که ارزان تر از مشابه خارجی بوده به مرحله تجاری سازی رسیده و برای فروش قرارداد با شرکت های تولید انبوه منعقد شده است.
رییس پژوهشگاه مواد و انرژی ایران گفت: این پژوهشگاه در حوزه فناوری, انرژی تجدیدپذیر و مواد پیشرفته فعالیت چشمگیری داشته و قراردادهای خوبی با شرکت های خصوصی و فناور برای تجاری سازی دستاوردهای علمی منعقد کرده ایم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, خاوندی افزود: پژوهشگاه مواد و انرژی ایران تاکنون توانسته گام های بلندی برای تامین نیازهای داخلی در عرصه مواد وانرژی بردارد.

وی اضافه کرد: همچنین طرح های مشترک بین المللی در دست اقدام داریم .

پژوهشگاه مواد وانرژی ایران وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تاکنون دستاوردهای علمی فراوانی از جمله ساخت آب شیرینکن خورشیدی و چندین ابزار علمی و تحقیقاتی داشته است.