نشست شورای ارتباطات شرکت های شستا با اصحاب رسانه استان اصفهان با حضور دکتر حسن محمدی مدیر روابط عمومی این هلدینگ ، علیرضا امیری

مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان و  دکتر علی راعی مشاور رسانه ای و امور مجلس مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با هدف هم اندیشی جهت توسعه

فعالیت های رسانه ای شستا یک شنبه ۱۰ آذرماه در ذوب آهن اصفهان برگزار شد .

به گزارش جارچی اخبار دکتر حسن محمدی در این نشست ، به تشریح فعالیت های هدلینگ شستا پرداخت و گفت : این هلدینگ دارای سهام مدیریتی در

بیش از ۱۸۷ شرکت می باشد و ۶۰ هزار نفر در استان های مختلف کشور در آن فعالیت می کنند .

وی با بیان اینکه مدیرعامل شستا توجه ویژه‌ای به حوزه رسانه‌ دارد، گفت: با توجه به گام‌های موثری که شستا برای بورسی‌شدن برمی‌دارد، حوزه رسانه از

اهمیت خاصی برخوردار است، لذا به دلیل تنوع استانی شرکت‌های تابعه شستا در کشور، نقش رسانه‌های استانی پررنگ‌تر و ویژه‌تر می‌شود.

مدیر روابط عمومی شستا اظهار داشت : برخی از مسئولین روابط عمومی شرکت های تابعه شستا تشکیل دهنده شورای ارتباطات این هدلینگ هستند

و این افراد از بین روزنامه نگاران با سابقه ای انتخاب شده اند که در حوزه خود تخصص دارند و از دانش آن ها جهت توسعه ارتباطات شستا بهره گرفته

می شود .

دکتر محمدی از تدوین سند راهبردی رسانه ای هلدینگ شستا خبر داد و گفت : این سند هنوز ابلاغ نشده است و با تایید دکتر رضوانی فر مدیرعامل شستا

به زودی ابلاغ می گردد تا فعالیت های رسانه ای شرکت های تابعه شستا از حالت جزیره ای خارج شده و یکپارچه و هماهنگ شود .  

در این نشست ، اصحاب رسانه استان اصفهان ، نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را جهت توسعه ارتباطات شستا و رسانه های این استان بیان نمودند .