رییس روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۹ مانند سال جاری ۴۲۰۰ تومان است.
به گزارش جارچی اخبار ،مهدی قمصریان روز شنبه با انتشار یادداشتی در صفحات مجازی خود در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ به ۴۵۰۰ تومان در بودجه ۹۹ این مطلب را اعلام کرد.
وی ادامه داد: احتمالا اعلام رقم ۴۵۰۰ تومان ناشی از اشتباه زبانی بوده است.
به تازگی به نقل از علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام شده بود که نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در بودجه سال ۹۹ رقم ۴۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.