مرد روستایی یک قلاده گربه وحشی را که مرغ‌هایش را تلف کرده بود تحویل محیط زیست داد.
به گزارش جارچی اخبار، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هریس روز چهارشنبه به ایرنا گفت: یکی از اهالی روستای قزلجه زرین شهرستان هریس با اداره محیط زیست این شهرستان تماس گرفته و اعلام کرد یک جانور وحشی را درون قفس زنده گیری کرده است.
علی تقی پور افزود: بلافاصله نیروهای محیط زیست جهت رسیدگی و بررسی موضوع عازم روستای مربوطه شده و مشاهده کردند یک گربه وحشی پس از ورود به قفس، مرغ های این روستایی را از پای درآورده و یکی از آنها را خورده اما خودش درون قفس گرفتار شده
است.
وی خاطرنشان کرد: محمدعلی عبدی از اهالی روستای قزلجه زرین هریس، به راحتی می توانست گربه وحشی را از بین ببرد اما حاضر به این اقدام نشده و حتی با پیشنهاد همسایه ها برای کشتن گربه وحشی مخالفت کرده است.
این گربه وحشی پس از زنده گیری توسط عوامل محیط زیست و با حضور بخشدار مرکزی هریس در زیستگاه اصلی خود در منطقه حفاظت شده یای قاری هریس رهاسازی شد.
گربه وحشی (ترکی: چول پیشیکی )شباهت زیادی با گربه اهلی داشته ولی جثه ای بزرگتر و دمی کلفت تر دارد. شبگرد بوده و اوایل غروب و صبح زود فعالیت بیشتری دارد.
این حیوان در اکثر زیستگاهها اعم از جنگلی کوهستانی، استپی و مراتع مشجر و اغلب در حفره های طبیعی یا زیر بوته ها زندگی می کند.
گربه وحشی که با تغذیه از پستانداران کوچک مانند انوع موشها و خزندگان و با ایجاد تعادل در اکوسیستم برای کشاورزان و طبیعت مفید است، به علت کم شدن طعمه، تخریب زیستگاهها و شکار بی رویه جمعیت آن در اکثر مناطق رو به کاهش است.