شاهرود_ حسین بابامحمدی؛امیر عرب اسماعیلی با بیان اینکه زباله های شهرشاهرود به صورت مکانیزه و شبانه روزی جمع آوری می شود و این مهم از جمله اتفاقاتی است که به حفظ سلامت شهروندان و زیبایی شهر کمک میکند، افزود:کاهش هزینه حمل زباله صرفه جویی زیادی را در منابع مالی و انسانی شهرداری به همراه خواهد داشت.
وی ضمن بیان این مطلب که نگاه به پسماند در دنیا نگاه اقتصادی بوده به گونه ای که تفکیک زباله از مبدا در همه جای دنیا بسیار درآمدزا است و قطعا با فرهنگ سازی در این حوزه می توان گردش اقتصادی قابل قبولی در شهر ایجاد کرد، ابراز داشت:جداسازی زباله‌ها از مبدا توسط شهروندان، گام‌ مهمی در اجرایی شدن طرح مدیریت پسماند است.
به گزارش جارچی اخبار؛معاون خدمات شهری شهرداری شاهرود در پایان با اشاره به اینکه شهروندان باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که مشارکت در طرح جداسازی زباله از مبدا ضامن ارتقاء سلامت و بهداشت، بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه شهری خواهد بود، اظهار داشت: بنابراین شهروندان برای حفظ محیط زیست، مراقبت از سلامت خود و فرزندانشان، شایسته است در چنین طرحهایی همکاری لازم را داشته باشند و در کنار شناخت انواع پسماندها،هر یک را بسته به گروه مربوطه جداسازی کرده و اولین گام را در بحث بازیافت بردارند