به گزارش جارچی اخبار یکی از شاخص های بسیار مهم هر سازمان موفقی، کسب رضایت مشتری، شناسایی دقیق  نیازها و انتظارات خریداران در جهت تأمین به موقع آنها می باشد. شرکت فولاد هرمزگان در حوزه فروش محصولات با به کارگیری رویکرد بهبود مستمر در فعالیتهای جاری و نیز اتخاذ استراتژی توسعه بازار همراه با بهره گیری از مطالعات و تحقیقات بازاریابی همواره سعی نموده است از فرصتهای بدست آمده بازار استفاده حداکثری را ببرد.

مهدی شکریزاده مدیرفروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان در گفت و گو با روابط عمومی این شرکت پایه گذاری مأموریت سازمانی فروش و بازاریابی را مبتنی بر سه عنصر کلیدی، شامل نقش محوری در بازارهای صادراتی هدف، حضور فعال در بازار داخل جهت تأمین نیاز حداکثری نورد کاران و ارتقاء مداوم رضایت مشتریان دانست. وی بر این باور است شرکت فولاد هرمزگان در حوزه فروش با اتخاذ هدف گذاریهای مناسب می تواند در سال های آتی هر سه عنصر کلیدی مأموریت خود را جامه عمل بپوشاند.

شکریزاده با تاکید بر لزوم حضور شرکت فولاد هرمزگان در بازارهای صادراتی عنوان کرد : حضور مقتدرانه شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یک شرکت صادر کننده در عرصه بین المللی، علاوه بر تأمین منابع ارزی کشور و توسعه طرح های شرکت می تواند اهداف عالیه کشور را در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی محقق نماید. 

وی در ادامه گفت :  علی رغم محدودیتهای بین المللی در بازارهای جهانی با کسب دستاوردهای ارزنده ای در زمینه صادرات محصول اسلب مواجه بوده ایم .و مصمم هستیم ضمن حفظ، تداوم و ارتقای موفقیت های حاصل شده ضمن  مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا به صورت پایدار در بازارهای جهانی حضور موثر داشته باشیم. رشد ۱ درصدی فروش محصول اسلب در بازارهای صادراتی می تواند روشنگر این موضوع باشد که علیرغم تحریم های ظالمانه ، در حفظ جایگاه صادراتی اسلب فولاد هرمزگان موفق عمل کرده ایم .

مدیر فروش و بازاریابی فولاد هرمزگان تأمین نیاز بازار داخل و به برآورده نمودن نیاز حداکثری نورد کاران داخلی را به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده در مأموریت سازمانی این شرکت دانست که به گفته وی رشد ۱۹ درصدی فروش محصول اسلب به بازار داخل و  طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه ۹۷ را مؤید این مطلب می باشد. 

وی رویکرد این شرکت را عدم وابستگی صنایع به واردات تختال های ویژه دانست و گفت تلاش شرکت فولاد هرمزگان تامین حداکثری نیاز مشتریان در جهت قطع وابستگی به خارج از کشور می باشد . که نمونه آن ها تولید و تامین نیاز بازار داخل به   تختال های ویژه فروآلیاژها از جمله S690Q، S460Q ، P460NL1 ، CK50 و … 

شکریزاده روند صعودی افزایش سهم و رشد فروش در بازارهای داخلی و صادراتی را نتیجه اقداماتی از جمله تدوین برنامه ریزی جامع فروش و شناسایی صحیح بازارهای هدف دانست که ماحصل فعالیتهای صورت گرفته در این راستا تحویل بیش از یک میلیون تن محصول اسلب به بازارهای داخلی و صادراتی رشد ۱۲ درصدی کل فروش محصول اسلب به بازارهای داخلی و صادراتی در هشت ماهه سال ۹۸ بوده است . 

وی با اشاره به اینکه کسب درامد در بنگاه ها و شرکت های تولیدی باعث رشد اقتصادی و پویایی این شرکت ها می گردد گفت فولاد هرمزگان در ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل با  رشد ۷۶ درصدی کسب درآمد فروش در بازار داخل، رشد ۶۰ درصدی کسب درآمد فروش در بازارهای صادراتی و رشد ۶۷ درصدی کسب کل درآمد فروش توانست کارنامه خوبی را در این مدت ثبت نماید .