وحیدی ، برش کوتاه برای جراحی و مقرون به صرفه بودن و نداشتن عوارض را از دیگر مزایای این عمل جراحی  عنوان کرد.

افزایش فشار گوش داخلی را مینیر گوش می‌گویند.

گوش داخلی دارای سیستم شنوایی و تعادلی است ، با افزایش فشار مایع ، عملکرد سلول‌های شنوایی مختل ، و فرد را به کم شنوایی و شنیدن صدای وزوز داخل گوش و سرگیجه دچار می‌کند.

این فشار همچنین با تاثیر روی سلول‌های حساس تعادلی ، فرد را با احساس سرگیجه روبرو می‌کند و بایستی میزان حجم مایع داخل گوش کم شود