بهناز موحدی روز شنبه در جلسه اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان اظهار داشت: توسعه این طرح می تواند برای کاهش نرخ بیکاری زنان و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی بانوان سرپرست خانوار کمک شایانی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق برنامه ملی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در سطح استان ها گفت: این سند سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت و وضعیت استان ها به تفکیک سنجیده شد.

موحدی بیان کرد: توجه به اشتغال و بهبود وضعیت زندگی بانوان و تحقق قانون عدالت جنسیتی از مهمترین مولفه های این سند به شمار می رود.

وی افزود: این سند شاخص شکاف جنسیتی و تفاوت های میان دو جنس را در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می کند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: در سند ارتقای وضعیت زنان استان همدان نیز تمامی مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سایر حوزه ها پرداخته شده و وضعیت این استان در شاخص ها بررسی شده است.

وی با اشاره به آمارهای اعلام شده در وضعیت حوزه بانوان همدان طی سال ۹۵ گفت: بر اساس این آمار شهرستان بهار در کودک همسری رتبه یک را در این استان دارد و در بانوان سرپرست خانوار بالای ۶۰ سال نیز رتبه یک کشور را داشته است.

در این جلسه سند ارتقای وضعیت زنان در استان همدان با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به تصویب رسید.