به گزارش جارچی اخبار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به دستور وزیر نیرو مبنی بر حذف کاغذی قبوض آب بهاء اعلام کرد:طرح حذف قبوض آب بهاء از مهر ماه در دستور کار  آبفا استان اصفهان قرار گرفت از آن زمان تاکنون شماره تلفن بیش از یک میلیون و ۱۵۲ هزار مشترک اصفهانی جمع آوری شد.

مهندس هاشم امینی اعلام کرد: در حال حاضر آبفا استان اصفهان با جمع آوری بیش از ۹۶ درصد شماره تلفن های  مشترکین ، پیشگام در اجرای طرح حذف قبوض کاغذی دربین ۳۴ شرکت آبفا در کشور است.

وی افزود:  از نیمه آذر به بعد برای تمام مشترکین خانگی و غیر خانگی در استان اصفهان قبوض آبها ء به صورت پیامک ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در پاسخ به  چگونگی ارسال قبوض آب بهاء برای مشترکین غیرخانگی اعلام کرد: برای مشترکین غیرخانگی مانند ادارات ،سازمانها و واحد های صنعتی که دارای چندین کنتور آب هستند قبوض تجمیعی صادر می شود و این مشترکین باید از این طریق آب بهاء یشان را بپردازند.

مهندس امینی با بیان اینکه تمام زیرساختها جهت حذف قبوض کاغذی در اصفهان فراهم شده تصریح کرد: از مهر ماه تاکنون به منظور حذف قبوض کاغذی آب بهاء زیرساختهای ارتباطی امن ، مشاهده قبض و  پرداخت به صورت الکترونیکی فراهم گردید.

وی اعلام کرد: ۴ درصد باقیمانده  مشترکینی که هنوز شماره تلفن های خود را اعلام نکرده اند عمدتا سالمندان هستند که  در چند روز آینده با جمع آوری شماره تلفن های این افراد، برای تمام مشترکین دراستان قبوض آب بهاء به صورت پیامک ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  در پاسخ به اینکه بسیاری از مشترکین تمایل به مشاهده قبوض آب بهاء خود دارند اظهار داشت: تمام مشترکین می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت و انتخاب گزینه میز خدمت و مشاهده سوابق، صورت حساب  قبض خود را به صورت الکترونیکی مشاهده کرده. همچنین در انتهای صورت حساب پیامکی، لینک یا پیوندی را قراردادیم که مشترک بتواند با اتصال به اینترنت و کلیک بر روی آن ، قبض خود را به صورت کامل رویت کند. 

وی افزود: مشترکین همچنین می توانند کارافزار (اپلیکیشن) همراه آبفای اصفهان را بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کرده و با انتخاب گزینه مشاهده قبض، اطلاعات آخرین صورت حساب را مشاهده و در صورت نیاز ذخیره کنند. روش دیگر این است که کد دستوری #۱۵۱۵۲۲*۶۶۵۵* را شماره گیری کرده و با انتخاب گزینه شماره ۴ اطلاعات قبض خود را مشاهده کنند.

 مهندس امینی بیان کرد: در حال حاضر با شماره گیری ۱۵۲۲ و انتخاب کلید شماره ۱ میزان بدهی مشترک به صورت گویا اعلام می شود اما با برنامه هایی که در دست اجرا داریم به زودی شهروندان می توانند جزییات قبض خود را هم از طریق تماس با  سامانه ۱۵۲۲ بشنوند.