محسن هاشمی روز شنبه در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش شهری و روستایی گفت: بودجه تحقیقات در شهرداری سالیانه ۲۰۰ میلیارد تومان است اما تنها یک دهم آن به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران می رسد.

وی ادامه داد: باید تحقیق شود که چرا هم افزایی در این تحقیقات وجود ندارد.

هاشمی با بیان اینکه اصولا ۲ نوع تحقیق وجود دارد، گفت: نوع اول، تحقیقات بنیادی یا پایه ای است که برای کشف حقایق و توسعه دانش است که در شهرداری چنین پژوهشی را نداریم و باید ببینیم که آیا به سمت این نوع تحقیقات حرکت کنیم؟

وی ادامه داد: نوع دوم تحقیقات کاربردی است که برای حل مساله، مشکلات و مسایل بشر استفاده می شود که تحقیقات در شهرداری تهران از این نوع است.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، تحقیقات کاربردی به دلیل درآمدزا بودن مورد توجه است اما باید ببینیم که آیا این تحقیقات اثربخش بوده و در مدیریت شهری واقعا از آن استفاده شده است؟

وی با بیان اینکه بیش از ۴ هزار تحقیق به جشنواره رسیده گفت: نباید ژست تحقیق را داشته باشیم بلکه باید به عمق بپردازیم.

هاشمی پیشنهاد داد: این تحقیقات کارفرمای جدی داشته باشد تا اثر آن را مدیریت شهری ببینم.

وی سپس از رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خواست که گزارشی در خصوص اثربخشی تحقیقات و پژوهش در شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شود.

هاشمی تصریح کرد: نتیجه این همایش باید این باشد که هر تصمیمی اساسی که در شهر گرفته می شود باید پشتوانه پژوهشی و علمی داشته باشد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، وی خاطرنشان کرد: مطالعه، بررسی و پژوهش می تواند به مدیران ما که خیلی از آنها از بیرون شهرداری می آیند کمک کند که از مرحله پساتصمیم به مرحله پیشا تصمیم برسند.

ششمین جشنواره پژوهش، آموزش و نوآوری مدیریت شهری و یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری شهرداری تهران امروز با حضور مسئولان شهر تهران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برج میلاد برپاست؛ در این جشنواره استانداریهای برتر در حوزه پژوهش و آموزش شهرداریها و دهیاریها و طرحهای پژوهشی برتر شهری و روستایی که توسط شهرداریها و دهیاریها انجام شده، معرفی می‌شوند.

آثار ارسالی به این جشنواره در موضوعاتی چون حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست(فضای سبز، پسماند و…)، بازآفرینی شهری، شهرسازی و معماری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد شهری و سرمایه گذاری، فناوریهای نوین و IT، قوانین و مقررات و مدیریت بحران، تاب آوری، ایمنی و آتش نشانی و مدیریت روستایی گردآوری شده اند.

در حاشیه این رویداد پژوهشی، چندین نشست تخصصی با عنوان “ایمنی و عمران شهری”، “حمل و نقل انسان محور”، “شهر دوستدار محیط زیست”، “چالشهای تحقق کاربست پروژههای مطالعاتی”، ” نوآوری شهری؛ اقتصاد فرهنگ و اجتماع شهری”،‌ “تامین منابع مالی پایدار برای شهرداریها”،‌ “حکمروایی هوشمند شهری: فرصتها چالشها” و “پیوند شهر و روستا” برگزار می‌شود.