به گزارش جارچی اخبار آبفای استان اصفهان بیش ترین مشارکت را در بین شرکت های آب و فاضلاب کشور در برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب به خود اختصاص داد.

در این همایش که با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت برگزار شد، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با ارائه ۲۵ مقاله تخصصی از بین ۲۱۰ مقاله پذیرفته شده، بیش ترین میزان مشارکت در بین شرکت های آب و فاضلاب کشور را به خود اختصاص داد. در مدت برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب،  ۱۸ مقاله به صورت پوستر و هفت مقاله به صورت سخنرانی توسط مدیران و کارشناسان آبفای استان اصفهان برای شرکت کنندگان تشریح شد.

اضافه می شود در مراسم پایانی این همایش که روزهای ۱۹ تا ۲۱ آذرماه جاری در تالار علامه امینی کتابخانه دانشگاه تهران برگزار شد از دو مقاله “بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار بر دقت اندازه گیری کنتورهای آب خانگی” نوشته آسیه سادات ملاباشی و همکاران و ” تاثیر اقدامات فرهنگی در کاهش مصرف آب” نوشته رحمت الله آقابابایی و بهرام پولادرگ با اهداء تندیس و لوح تقدیر به عنوان مقالات برتر در بخش ارائه شفاهی تجلیل به عمل آمد.