یزد-فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج از تدوین سند ملی اردوهای راهیان نور در کشور خبر داد و گفت: در این سند برای تمام دستگاه‌ها وظیفه تعیین شده است.

به گزارش جارچی اخبار ازیزد ،فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج از تدوین سند ملی اردوهای راهیان نور در کشور خبر داد و گفت: در این سند برای تمام دستگاه‌ها وظیفه تعیین شده است.

سردار یعقوب سلیمانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت ورود محتواهای مرتبط با راهیان نور به کتاب‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: یکی از استان‌هایی که در راستای اردوهای راهیان نور موفق عمل کرده، استان یزد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این سند برای تمام دستگاه‌ها وظیفه تعیین شده چرا که در دفاع مقدس همه نقش داشتند و به ایفای وظیفه پرداختند،افزود:این موضوع می‌تواند خیلی کمک حال کشور باشد و بحثی در شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تعیین و ابلاغی صورت گرفت که در ارتباط با روند اجرایی این کار رصدی انجام شود.