“رضوان حکیم زاده” روز چهارشنبه در همایش تخصصی مدیران ابتدایی استان یزد افزود: بچه‌ها را نباید درگیر رقابت. سرزنش و تحقیر کرد زیرا کرامت آنها مخدوش می‌شود؛ این نوع تربیت، فقط “حافظه‌محوری” است باید به سمت تربیت “مهارت‌محور” حرکت کرد.

وی با بیان اینکه حریم کودکی و ابتدایی باید از سودجویی و تجارت مصون باشد اظهار داشت: مصوبه ۹۵۱ شورای عالی آموزش و پرورش که به امضای رییس جمهوری هم رسیده بر ممنوعیت حضور دانش آموزان در موسسات آموزشی و کتب کمک آموزشی در دوره ابتدایی تاکید شده و به صورت جدی این موضوع در وزارت آموزش و پرورش دنبال می شود.

حکیم زاده گفت: متاسفانه صدا و سیما در زمینه بسته آموزشی و کتب آموزشی، بر سیاست غلطی دامن می‌زند و یک بیراهه تربیتی را ترویج می‌دهد و خانواده ها را هم در این زمینه ترغیب می‌کند که این اشتباه است.

وی اضافه کرد: یادمان باشد راهبری تربیتی بر عهده خانواده نیست، بلکه آنها شریک ما در این زمینه هستند، وظیفه تربیت بر عهده نظام تعلیم و تربیت است و از این رو از خانواده ها می‌خواهیم در این زمینه، ما را همراهی کنند تا به اهدافمان برسیم.

معاون وزیر آموزش و ژرورش در ادامه به تدوین سند تحول بنیادین اشاره و اضافه کرد: تحول بنیادین یک تحول همه جانبه است و در این سند چند چرخش اساسی صورت گرفته است.

وی گفت :حرف اصلی سند تحول، تربیت به جای آموزش و تربیت تمام ساحتی است و دوران قبل از تدوین سند، دوران آموزش و تربیت تک ساحتی بوده که نتایج آن رشد تک بعدی دانش آموزان بوده است.
وی با بیان اینکه تربیت متوازن یعنی اینکه دانش آموزان در ابعاد مختلف رشد کنند افزود: تحقق این امر نیازمند بازنگری در نقش‌ها است یعنی معلمان به عنوان اثرگذارترین عنصر در این فرآیند، به مربی تبدیل می شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خطاب به مدیران و معلمان گفت : نگاه عدالت محور به همه دانش آموزان داشته باشید، برخی از معلمان رفتارهای اشتباهی دارند یعنی فقط به چند دانش آموز اول و دوم و سوم توجه می کنند و به دیگر دانش آموزان بی توجه هستند که این بازخورد در زندگی آنها اثرگذار است بنابراین نباید در تشویق خساست به خرج داد.

وی ادامه داد: باید به همه دانش آموزان بها داد و در زمینه تشویق کم نگذاریم زیرا موجب انرژی گرفتن آنها می شود.

حکیم زاده افزود: بررسی ها نشان داده بازخوردها چه مثبت و منفی در زندگی افراد تاثیر دارند و بدین ترتیب کودکان با توجه به اینکه روحیه حساسی دارند باید آنها را تشویق کنیم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه ما فقط مسئول نمره و دروس دانش آموزان نیستیم بلکه کودک از نظر تعالیم اسلامی و مبانی قرآنی، موجودی ارزشمند و صاحب کرامت است ادامه داد: باید شعار بازنماندن بچه ها از تحصیل را به شعار بازنماندن از تربیت تبدیل کنیم، آنگاه در مسیر سند تحول بنیادین و میدان تربیت قدم برداشته ایم.

بازدید از مراکز پیش دبستانی، راه اندازی اتاق فکر و نشست با سرگروههای آموزشی مقطع ابتدایی از جمله برنامه های سفر ۲ روزه معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش، و پرورش به استان یزد است.