فرماندار شهرستان کارون شایعه استعفای خود را تکذیب کرد.
به گزارش جارچی اخبار، معصومه خنفری چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: استعفا نکرده‌ام و متن منتشر شده در فضای مجازی درباره استعفای صحت ندارد.
وی این شایعه را نوعی تخریب انتخاباتی عنوان کرد و افزود: به نظر می آید که این شایعه از جانب یکی از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شده باشد.
از شب گذشته متنی که ادعا شده استعفانامه فرماندار شهرستان کارون است، به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شده است.
در پی بارندگی های اخیر، بخش زیادی از منازل و معابر در شهرستان کارون بیش از ۱۰ روز است که دچار آبگرفتگی شده است.
شهرستان کارون در جنوب اهواز، از سال ۱۳۹۱ از این شهرستان منفک شد که به دلیل نداشتن زیرساختهای مناسب، در حوزه های مختلف با مشکلاتی روبه روست.