اسفندیار خزائی روز شنبه در گفت و گو با ما بیان کرد: قرار است تا پایان سال حدود ۲هزار هکتار جنگلکاری در استان همدان صورت گیرد که تاکنون در ۷۰۰هکتار از جنگل های استان بذرهای بادامک، بلوط، ارژن کاشته شده است.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه مدیریت بوم سازگان جنگلهای زاگرس، عملیات اصلاح، احیا، تقویت و غنی سازی جنگل های همدان با بذرهای مقاوم و مناسب با موقعیت و اقلیم استان با موفقیت انجام گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان هدف از اجرای این طرح مهم را حفظ وضع موجود و حفاظت ذخایر جنگلی، احیای جنگل ها، افزایش کمیت و کیفیت گونه های بومی جنگل، تراکم جنگل، حفاظت از خاک، جلوگیری از فرسایش و کنترل سیلاب عنوان کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, خزائی اجرای طرح بوم سازگان زاگرس را باعث پایداری حیات طبیعت و تغییر زندگی و بهبود معیشت مردم محلی دانست و گفت: جنگل به عنوان یکی از شاهکارهای خلقت آثار مثبت زیادی در وضعیت زیست محیطی دارد بنابراین برای احیای و توسعه جنگل های زاگرس از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌شود.

وی با بیان اهمیت اجرای طرح های جنگلکاری افزود: حفاظت، احیا و صیانت از جنگل ها باید با اصول فنی متناسب توسعه یابد.

طرح بوم سازگان زاگرس با مشارکت ۱۱ استان زاگرس نشین برای مقابله با خشکسالی، توسعه جنگلها، مبارزه با آفات و بیماری‌های جنگلهای حوزه زاگرس اجرا می‌شود.