مدیر روابط عمومی علوم پزشکی گیلان خبر فوت یک بیمار در بیمارستان حشمت رشت به دلیل قطع برق را تکذیب کرد.
به گزارش جارچی اخباربه نقل از مهر مازیار محمدی در این باره اظهار کرد: خبر فوت بیمار در بیمارستان تخصصی قلب حشمت رشت صحت ندارد و هیچ موردی در این خصوص به این دانشگاه گزارش نشده است.
محمدی با بیان اینکه شایعه مرگ بیمار در بیمارستان حشمت چند روز پیش در فضای مجازی منتشر شد، افزود: این شایعه به دلیل پخش خبر مشابهی در هفته پیش مبنی بر فوت چند بیمار در یکی از بیمارستان‌های اهواز دامن زده شد.
وی گفت: ما هیچ فوتی بر اثر قطعی برق در بیمارستان قلب حشمت رشت نداشتیم.