به گزارش جارچی اخبار از یزد – استاندار یزد گفت: حفظ محیط زیست از جمله رسالت‌های مهم همگانی است، علاوه برآحاد مردم ، مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان در این مورد مسوول هستند، این کار باید با فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

محمدعلی طالبی شنبه شب در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان افزود: مطالبه‌گری مردم و رعایت مقررات و استانداردها توسط تمام واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در کنار فرهنگ‌سازی با بهره‌گیری از رسانه‌ها موضوع مهم و اساسی در حفظ محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص کارهای خوبی در استان با همکاری رسانه‌ها و همراهی مردم و مسوولان تاکنون انجام شده است بر تداوم آن و اقدام‌های بیشتر در راستای حفظ محیط زیست تاکید کرد.

استاندار یزد گفت: انجام برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی بیشتر توسط نهادهای فرهنگی و آموزشی به خصوص در بین قشر جوان و سایر مردم از دیگر مسائلی است که باید مدنظر مسئولان و مردم  قرار گیرد.

طالبی بیان داشت: توجه به محیط زیست را باید از مهمترین شاخص‌های توسعه پایدار در استان ذکر کرد که هرگونه بی‌توجهی به آن مشکلاتی را در این فرایند به وجود می‌آورد و باید به این مساله عنایت خاص داشت.

وی اظهارداشت: در صدور مجوزها برای واحدها در مناطق مختلف استان باید مقررات دقیق توسط دستگاه‌ها اعمال شود و نظارت‌ها بر پیشگیری از آلایندگی‌ باید همواره مورد نظر جدی متولیان امر قرار گیرد.

به گفته استاندار یزد ،اولویت‌بندی فعالیت در عرصه محیط زیست و همچنین برخورد قانونی با متخلفان با اعمال اخطار و غیره از دیگر موارد مهمی است که باید اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوا به آن توجه کنند.

طالبی یادآورشد: برای حفظ محیط زیست یک دستگاه و یا یک فرد مسوول نیست بلکه همه باید وظایف خود را در کنار مطالبه‌گری و فرهنگ‌سازی به نحو مناسبی در استان انجام دهند.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: در آلودگی هوا چند عامل مهم به خصوص منابع طبیعی و انسانی موثر هستند، برای کاهش آنها باید همه مردم و مسوولان همکاری کنند.

نیره پورملائی افزود: منابع انسانی شامل فعالیت برخی صنایع و همچنین وسایل نقلیه را باید از علت‌های اصلی آلودگی هوای استان بدانیم که برای حل معضل به همکاری و همراهی همه بخش‌ها و مردم نیاز است.

وی ادامه داد: انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در کنار اقدام‌های قانونی و نظارتی که مستمرا در سطح استان پیگیری می‌شود جزو برنامه‌های همیشگی و محوری این اداره کل است که صورت می‌گیرد.

این مسوول اظهارداشت: برای فرهنگ‌سازی حفظ محیط زیست همواره برنامه‌های آموزشی از طریق رسانه‌های گروهی انجام می‌گیرد و این رویه همچنان با قوت تداوم دارد.

پورملائی  تاکید کرد: همکاری تمام دستگاه‌ها و اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوای استان با این اداره‌کل خوب است و برنامه‌ها برای حفظ محیط زیست با دقت پیگیری و اجرا می‌شود.

وجود عرصه های بیابانی ، بارندگی کم، وجود بیش از ۲۰ کانون فرسایش بادی ، تردد روزانه بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو ، وجود همین تعداد موتورسیکلت در استان، استقرار ۸۰ درصد و احدهای تولیدی و جمعیت در دشت یزد – اردکان ، افزایش فعالیت های معدنی و قرار داشتن استان در کریدور شرق – غرب و شمال-  جنوب و نفوذ بادهای ۱۲۰ روز سیستان  و … را می توان از جمله عوامل آلودگی هوای استان یزد برشمرد.

با تمام این وجود تاکنون بیش از ۸۰۰ گونه گیاهی، ۱۷۰ نوع پرنده، ۶۰ نوع پستاندار وحشی و بیش از ۴۰ نوع خزنده در مناطق حفاظت شده استان شناسایی شده است .
از مجموع مساحت استان یک میلیون و ۲۷۰ هزار هکتار آن را مناطق حفاظت شده تشکیل می دهد و  بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان فعال است.

 

یزد- ایرنا- استاندار یزد گفت: حفظ محیط زیست از جمله رسالت‌های مهم همگانی است، علاوه برآحاد مردم ،مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان در این مورد مسوول هستند، این کار باید با فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

محمدعلی طالبی شنبه شب در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان افزود: مطالبه‌گری مردم و رعایت مقررات و استانداردها توسط تمام واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در کنار فرهنگ‌سازی با بهره‌گیری از رسانه‌ها موضوع مهم و اساسی در حفظ محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص کارهای خوبی در استان با همکاری رسانه‌ها و همراهی مردم و مسوولان تاکنون انجام شده است بر تداوم آن و اقدام‌های بیشتر در راستای حفظ محیط زیست تاکید کرد.

استاندار یزد گفت: انجام برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی بیشتر توسط نهادهای فرهنگی و آموزشی به خصوص در بین قشر جوان و سایر مردم از دیگر مسائلی است که باید مدنظر مسئولان و مردم  قرار گیرد.

طالبی بیان داشت: توجه به محیط زیست را باید از مهمترین شاخص‌های توسعه پایدار در استان ذکر کرد که هرگونه بی‌توجهی به آن مشکلاتی را در این فرایند به وجود می‌آورد و باید به این مساله عنایت خاص داشت.

وی اظهارداشت: در صدور مجوزها برای واحدها در مناطق مختلف استان باید مقررات دقیق توسط دستگاه‌ها اعمال شود و نظارت‌ها بر پیشگیری از آلایندگی‌ باید همواره مورد نظر جدی متولیان امر قرار گیرد.

به گفته استاندار یزد ،اولویت‌بندی فعالیت در عرصه محیط زیست و همچنین برخورد قانونی با متخلفان با اعمال اخطار و غیره از دیگر موارد مهمی است که باید اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوا به آن توجه کنند.

طالبی یادآورشد: برای حفظ محیط زیست یک دستگاه و یا یک فرد مسوول نیست بلکه همه باید وظایف خود را در کنار مطالبه‌گری و فرهنگ‌سازی به نحو مناسبی در استان انجام دهند.

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: در آلودگی هوا چند عامل مهم به خصوص منابع طبیعی و انسانی موثر هستند، برای کاهش آنها باید همه مردم و مسوولان همکاری کنند.

نیره پورملائی افزود: منابع انسانی شامل فعالیت برخی صنایع و همچنین وسایل نقلیه را باید از علت‌های اصلی آلودگی هوای استان بدانیم که برای حل معضل به همکاری و همراهی همه بخش‌ها و مردم نیاز است.

وی ادامه داد: انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در کنار اقدام‌های قانونی و نظارتی که مستمرا در سطح استان پیگیری می‌شود جزو برنامه‌های همیشگی و محوری این اداره کل است که صورت می‌گیرد.

این مسوول اظهارداشت: برای فرهنگ‌سازی حفظ محیط زیست همواره برنامه‌های آموزشی از طریق رسانه‌های گروهی انجام می‌گیرد و این رویه همچنان با قوت تداوم دارد.

پورملائی  تاکید کرد: همکاری تمام دستگاه‌ها و اعضای کارگروه کاهش آلودگی هوای استان با این اداره‌کل خوب است و برنامه‌ها برای حفظ محیط زیست با دقت پیگیری و اجرا می‌شود.

وجود عرصه های بیابانی ، بارندگی کم، وجود بیش از ۲۰ کانون فرسایش بادی ، تردد روزانه بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو ، وجود همین تعداد موتورسیکلت در استان، استقرار ۸۰ درصد و احدهای تولیدی و جمعیت در دشت یزد – اردکان ، افزایش فعالیت های معدنی و قرار داشتن استان در کریدور شرق – غرب و شمال-  جنوب و نفوذ بادهای ۱۲۰ روز سیستان  و … را می توان از جمله عوامل آلودگی هوای استان یزد برشمرد.

با تمام این وجود تاکنون بیش از ۸۰۰ گونه گیاهی، ۱۷۰ نوع پرنده، ۶۰ نوع پستاندار وحشی و بیش از ۴۰ نوع خزنده در مناطق حفاظت شده استان شناسایی شده است .
از مجموع مساحت استان یک میلیون و ۲۷۰ هزار هکتار آن را مناطق حفاظت شده تشکیل می دهد و  بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان فعال است.