به گزارش جارچی اخبار مدیر عامل در نشست ویژه ای که با حضور ۱۲ نفر از کارکنان معلول برگزار شد تصریح نمود :همکاران ما در جریانات اخیر که در سطح اصفهان با مخاطرات بسیاری همراه بود همدلی خود را اثبات کردند .
وی افزود: با همه مخاطرات تامین برق مردم با همه امکانات شخصی و با تمام وجود صورت پذیرفت به گونه ای که حتی در شرایطی که عبور و مرور مردم عادی در شهر دشوار بود اما همکاران ما با لباس شخصی به خدمت رسانی ادامه دادند وبرای برق رسانی پایدار تلاش کردند.
مهندس پیرپیران مدیرعامل شرکت عنوان کرد در نشست صمیمانه ای که با کارکنان امور برق شمال داشتم قدردانی خودم را از این عزیزان به عنوان نمونه ای از کارکنان بهره برداری ابلاغ نمودم و همین جا نیز اعلام می کنم مجموعه کارکنان شرکت به خصوص نیروهای بهره برداری در یک همدلی شبانه روزی با بیشترین چالش برون سازمانی و بیشترین همدلی درون سازمانی روزهای بحرانی را پشت سر گذاشتند و همکاران از هیچ تلاشی مضایقه نکردند .