به گزارش جارچی اخبار مسابقات مهارت شغلی از سال ۹۰ با الگو برداری از کشورهای پیشرفته در شرکت توزیع برق اصفهان با هدف توانمند سازی کارکنان این شرکت به منظور ارائه خدمات منطبق با آخرین استانداردها و بالاترین کیفیت برگزار شد  این دوره مسابقات به صورت علمی وعملی در تمامی حوزه ها و با مشارکت جمعی کارکنان از ستاد و امورها انجام می شود و نیروهای ستادی با مشارکت سایر واحدهای پشتیبان به برنامه ریزی طراحی و اجرای کلیه مراحل مسابقات خواهند پرداخت  این دوره مسابقات با محوریت دفتر آموزش برگزار می شود  و به همین منظور باب گفتگو را با مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی باز نمودیم.

مهندس احمد نادعلی در این باره گفت :در این دوره کلیه نیروهای فعال در امورهای اجرایی  به دو گروه نیروهای اجرایی و کارشناسی تقسیم شده اند و هر یک از این گروهها در رشته های تخصصی خود رقابت خواهند کرد در مرحله علمی مسابقات مهارتی گروههای اجرایی بیش از ۸۸ نفراز نیروها ی اجرایی در سه حوزه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی در ادامه گفت:نیروهای اجرایی حوزه توسعه و نوسازی در رشته تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار،نیروهای اجرایی حوزه بهره برداری در رشته تعمیرات شبکه برق دار و نیروهای لوازم اندازه گیری در رشته نصب انشعاب تک فار به صورت کتبی با یکدیگر به رقابت پرداختندو مرحله عملی و کاربردی این مسابقات نیز در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

نادعلی به شش معیار پذیرش گروههای برگزیده اشاره کرد و گفت :انتخاب گروههای برتر با استفاده از شاخص های میزان دانش علمی ، رعایت ایمنی ،کیفیت اجرا،لوازم و تجهیزات ،نظام آراستگی و سرعت عمل از شاخص های معیار این پذیرش بوده است.

وی تاکید کرد :در خصوص برگزاری مسابقات مهارتی گروههای کارشناسی بالغ بر ۲۵۰ نفر در هفت حوزه برنامه ریزی ،مهندسی ،نظارت ،بهره بردرای ،مالی ،مشترکین و لوازم اندازه گیری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت این دوره مسابقات از دو بخش علمی (آزمون کتبی ) و مسابقه گروهی برگزار می شود و کلیه کارشناسان فعال هر حوزه موظف به حضور در مسابقات هستند و پس از برگزاری مسابقات علمی میانگین نمرات هفت حوزه در هر امور محاسبه و چهار امور راه یافته به مرحله بعد تعیین می شود.

مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی یاد آور شد :پس از پایان مسابقات در بخش گروههای اجرایی و کارشناسی از نفرات برگزیده به صورت تیمی و انفرادی با اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی تقدیر خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد :شرکت توزیع برق اصفهان سال گذشته در اولین دوره مسابقات مهارت شغلی کشوری در دو رشته تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار و نصب انشعاب برق سه فاز مقام اول را از آن خود کرد و در رشته نصب انشعاب تک فاز به مقام سوم دست یافت و در مجموعه رشته ها نیز بالاترین رتبه را این شرکت در کل شرکت های توزیع از آن خود نمود و لوح رتبه عالی را دریافت نمود .

در ادامه مهندس غلامرضا نوری رییس پارک فن آوری های نوین شرکت توزیع برق اصفهان نیز عنوان کرد : یکی از اهداف این مسابقه ایجاد انگیزه در بین کارکنان است و این شرکت برای رسیدن  به  اهداف تعیین شده خود که شامل کاهش حوادث ،کاهش تلفات شبکه و رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۵ می باشد نیروهایی با مهارت ، با دقت و همچنین افراد خلاق را پرورش دهد و کارکنان و کارشناسان را از موقعین جاری خود به سمت جلو هدایت کند .

وی تصریح کرد :شرکت توزیع برق اصفهان به این نتیجه رسید که با ایجاد فضایی مناسب بتواند به صورت مشخص فرایندهای برق رسانی به مشترکین را به خوبی نشان دهد و بستر مناسبی را برای آموزش بر روی شبکه های برق دار به نمایش بگذارد این مجموعه بر بستر ساختار ریز شبکه ها طراحی شده است و این ساختار  میکرو گریدی در قالب اتوماسیون شبکه فراهم شده است که دانش و مهارت های همکاران در این مرکز به روز رسانی و آموزش داده  می شود و همچنین این دوره مسابقات مهارت شغلی در این مجموعه  منسجم در حال برگزاری می باشد.