به گزارش روز یکشنبه مرکز آمار ایران، این در حالی است که نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای شهری ۳۹.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٣.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه امسال به ۲۷.۸ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ‌ماه پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۷.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶ دهم واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٨.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به ۳.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.١ درصد و ٢.٨ درصد بوده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری سه درصد است که نسبت به ماه قبل، ١.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه­فرنگی، کدوسبز، پیاز و لوبیا سبز) و گروه «میوه و خشکبار» (هندوانه و توت فرنگی) است.

در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل ونقل شخصی» (بنزین، انواع اتومبیل سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی) و گروه «ادویه و خوراکی‌های طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالیانه در آذرماه امسال برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۹.۶ درصد برای دهک نخست تا ۴١.۶ درصد برای دهک دهم است.