فاطمه زهرا توکلی روز دوشنبه با اعلام این خبر با اشاره به دیدار با نماینده سازمان امور پناهندگانی نروژی( NRC ) درخصوص چگونگی تداوم کمک های این تشکل به مددجویان استان افزود: پس از وقوع سیل امسال تا کنون ۲.۵ میلیارد تومان کمک نقدی بصورت هدیه کارت توسط این ۲ سازمان به مددجویان خسارت دیده بهزیستی پرداخت شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی اظهار داشت:‌ سازمان امور پناهندگی نروژی یک نهاد بشردوستانه مستقل است که فعالیت آن پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده و در بیش از ۳۰ کشور جهان در شرایط بحرانی کار می کند.

وی تصریح کرد: همچنین سازمان امداد جهانی (Relief international)، کار خود را در ایران سال ۱۹۹۰ و با وقوع زمین لرزه منجیل و رودبار آغاز و از آن زمان تاکنون جوامع ایرانی آسیب پذیر در تمامی حوادث غیر مترقبه را حمایت کرده است.

بیش از ۱۴ هزار مددجوی این نهاد در قالب هشت هزار و ۶۵۱ خانوار تحت تاثیر تخریب های سیل قرار گرفته و دچار خسارت شده اند و ۷۶۹ واحد مسکونی مددجویان نیز آسیب دید.

۱۹۰ تیم مداخله ای با همکاری استان های مختلف به مناطق سیل زده لرستان اعزام شده و ۱۴ هزار نفر در این راستا خدمات دریافت کرده اند.