مهدی بنانی روز سه‌شنبه در همایش شهرداران، مدیران دستگاه‌های اداری و ذی‌حسابان شهرداری‌های استان سمنان در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی‌ و اوراق تسویه‌ در سالن فجر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان افزود: شهرداری‌ها یکی از طلبکاران دولت به شمار می روند و با توجه به اینکه مردم خدمت گیرنده‌ از این بخش هستند، دولت پیگیر رفع مشکلات مالی این بخش است.

وی بیان کرد: ایجاد هرگونه مشکلات مالی در روند فعالیت شهرداری‌ها سبب نقص در ارائه خدمات به مردم می‌شود.

رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اقدام‌های دولت در راستای برطرف‌ سازی هرگونه مشکلات و مطالبات مالی شهرداری‌ها است.

وی تصریح کرد: از سال ۹۴ با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شد تا از محل طلبی که به افراد دارد، بدهی آنها به دولت را تسویه کند.

رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد تا با تولید اوراق تسویه، بر اساس مبلغی که در قانون بودجه هر سال تعیین می‌شود، این روند را اجرایی کند.

به گفته وی، در قانون بودجه سال ۹۶ حدود پنج هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه اختصاص یافت که همه آن استفاده شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, بنانی به قانون بودجه سال ۹۷ اشاره و خاطرنشان کرد: در این قانون یک بخش جدید نیز اضافه و به دولت اجازه داده شد تا از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب بانک‌ها از اشخاصی که دولت به آنها بدهکار است، تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه صادر کند که در سال ۹۷ حدود ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این محل استفاده شد.

رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی به منظور شرکت در همایش شهرداران، مدیران دستگاه‌های اداری و ذی‌حسابان شهرداری‌های استان سمنان سفری یک روزه به این استان داشت.