مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: آسفالت‌ریزی در جاده‌های استان در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.
به گزارش جارچی اخبار، اورجعلی علیزاده، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در سال جاری ۲۵۷ کیلومتر از راه های استان آسفالت ریزی شده در حالی که در سال گذشته آسفالت ریزی ۴۷ کیلومتر بود.
وی اظهار داشت: این میزان شامل ۱۸۰ کیلومتر آسفالت ریزی در راه های شریانی و ۷۷ کیلومتر آسفالت ریزی در راه های فرعی و روستایی است و در سال گذشته میزان آسفالت ریزی در راه های شریانی استان ۴۵ کیلومتر و راه های فرعی و روستایی ۲ کیلومتر بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: در سال جاری یک هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال برای آسفالت ریزی راه های شریانی، فرعی و روستایی هزینه شده است در حالی که میزان اعتبار هزینه شده در سال گذشته برای آسفالت ریزی ۱۲۹ میلیارد ریال بود.
آذربایجان شرقی دارای ۱۴ هزار کیلومتر شبکه راهداری دارد که از این مقدار ۲۳۶ کیلومتر آزاد راه، ۵۶۷ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۳ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ راه روستایی است.