تمرینات تاکتیکی تراکتور تبریز، امروز (سه شنبه، ۱۵ بهمن ماه) پیگیری شد
به گزارش جارچی اخبار، این جلسه تمرینی از ساعت ۱۲ آغاز شد و شاگردان الهامی ابتدا در جلسه‌ی فنی شرکت کرده و سپس در زمین چمن حاضر شدند.
گرم کردن بدن، کار با توپ و مرور برنامه‌های تاکتیکی در قالب بازی درون‌تیمی، از بخش‌های تمرین امروز شاگردان الهامی بود.
ویلیان میمبلا بازیکن پرویی تراکتور که پس از مصدومیتش با مجوز باشگاه به مرخصی رفته، در این جلسه تمرینی غائب بود.