مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی گفت: در سال جاری ۱۲۹ فقره قرارداد واحد صنعتی و تولیدی به وسعت بیش از ۳۳ هکتار در شهرک‌های صنعتی استان به دلیل راکد ماندن فسخ شد.
به گزارش جارچی اخبار، مرتضی نیرومند، روز چهارشنبه با بیان اینکه این تعداد قرارداد در جلسات هیات حل اختلاف و داوری با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده شر کت شهرک های صنعتی و مدیر امور حقوقی این شرکت مورد رسیدگی و رای به فسخ قرارداد آن ها داده شد ، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ جلسه هیات حل اختلاف و داوری برگزار شده است که در این جلسات تعداد ۳۶۱ فقره پرونده به مساحت بیش از ۸۳ هکتار بررسی و تعیین تکلیف شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد جلسات و فسخ قرارداد در سطح کشور در این استان روی داده است، گفت: در این جلسات ۲۲۰ فقره قرارداد به مساحت بیش از ۴۸ هکتار در شهرک های صنعتی استان برای ادامه فعالیت مهلت مجدد اعطا شد.
نیرومند، با بیان اینکه تمامی قراردادهای واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در شهرک های صنعتی استان تا سال ۹۴ تعیین تکلیف شده است، ادامه داد: در این جلسات تصمیم لازم برای ۱۲ فقره قرارداد به مساحت ۵.۱ هکتار نیز اتخاذ شده است.
استان آذربایجان شرقی دارای ۵۶ شهرک و نواحی صنعتی مصوب بوده که از این تعداد ۴۶ شهرک و نواحی در حال بهره برداری است.