استاندار آذربایجان‌شرقی خواستار برگزاری نمایشگاه ملی فرش به میزبانی تبریز شد.
به گزارش جارچی اخبار، محمدرضا پورمحمدی روز چهارشنبه در دیدار رییس مرکز ملی فرش ایران،با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت جهانی فرش دستباف، سابقه درخشان و دیرین آذربایجان در هنر صنعت فرش یادآور شد و گفت: سامان‌دهی ساختاری در حوزه تولید، بازاریابی، فروش و صادرات فرش، یکی از ضروری ترین نیازهای این حوزه است.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم هنر و کالاهای تولیدی خود را به جهانیان عرضه کرده و بشناسانیم، افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز باید علاوه بر تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش فرش، متناسب با ذائقه کشورهای مختلف اقدام به صادرات فرش کنند.
پورمحمدی اظهار داشت: تبریز برای چهارمین سال متوالی به عنوان پایتخت جهانی فرش دستباف و شهر سردرود نیز به عنوان پایتخت جهانی تابلوفرش انتخاب شده است.
استاندار آذربایجان شرقی با طرح پیشنهاد ایجاد یک مرکز تخصصی برای ارائه گواهی های ارزش و اصالت فرش، گفت: با توجه به وجود دانشگاه هنر در تبریز، آمادگی خود را برای راه اندازی این مرکز در دانشگاه هنر اعلام می کنیم.
رییس مرکز ملی فرش ایران نیز در این جلسه با اشاره به ارزش و اهمیت فرش دستباف تبریز گفت: فرش تبریز، متعلق به کل ایران است و خلاقیت بسیار خوبی در بافندگان و تولیدکنندگان این استان برای ترویج؛ آموزش و توسعه زنجیره ارزش فرش وجود دارد.
فرحناز رافع با اشاره به تصمیم مسوولان کشور برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی عنوان کرد: فرش دستباف با توجه به ارزش افزوده بسیار خوبی که دارد می تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی باشد.
استاندار آذربایجان‌شرقی خواستار میزبانی نمایشگاه ملی فرش به میزبانی تبریز شد.
به گزارش جارچی اخبار، محمدرضا پورمحمدی روز چهارشنبه در دیدار رییس مرکز ملی فرش ایران،با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت جهانی فرش دستباف، سابقه درخشان و دیرین تبریز و آذربایجان در هنر صنعت فرش یادآور شد و گفت: سامان‌دهی ساختاری در حوزه تولید، بازاریابی، فروش و صادرات فرش، یکی از ضروری ترین نیازهای این حوزه است.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم هنر و کالاهای تولیدی خود را به جهانیان عرضه کرده و بشناسانیم، افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز باید علاوه بر تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش فرش، متناسب با ذائقه کشورهای مختلف اقدام به صادرات فرش کنند.
پورمحمدی اظهار داشت: تبریز برای چهارمین سال متوالی به عنوان پایتخت جهانی فرش دستباف و شهر سردرود نیز به عنوان پایتخت جهانی تابلوفرش انتخاب شده است.
استاندار آذربایجان شرقی با طرح پیشنهاد ایجاد یک مرکز تخصصی برای ارائه گواهی های ارزش و اصالت فرش، گفت: با توجه به وجود دانشگاه هنر در تبریز، آمادگی خود را برای راه اندازی این مرکز در دانشگاه هنر اعلام می کنیم.
رییس مرکز ملی فرش ایران نیز در این جلسه با اشاره به ارزش و اهمیت فرش دستباف تبریز گفت: فرش تبریز، متعلق به کل ایران است و خلاقیت بسیار خوبی در بافندگان و تولیدکنندگان این استان برای ترویج؛ آموزش و توسعه زنجیره ارزش فرش وجود دارد.
فرحناز رافع با اشاره به تصمیم مسوولان کشور برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی عنوان کرد: فرش دستباف با توجه به ارزش افزوده بسیار خوبی که دارد می تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی باشد.