شهردار منطقه ۸ تبریز گفت: طی سال‌های اخیر هیچ گونه ساخت و ساز غیرمجاز و مرتفع سازی در حریم خانه تاریخی «لاله ای» رخ نداده است.
به گزارش جارچی اخبار، در پی انتشار گزارشی در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز در حریم خانه تاریخی لاله‌ای علی مدبر اظهار داشت: طی بازدیدی که از محدوده و حریم این خانه تاریخی و قدیمی صورت گرفت، ساخت و سازهای اطراف خانه لاله ای مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تمامی ساخت و سازهای موجود طی سالیان گذشته و با لحاظ ضوابط قانونی همراه بوده است، افزود: در اطراف خانه لاله ای تنها بیمارستان ۶ طبقه بهبود طی سالهای اخیر احداث شده است.
مدبر با تاکید بر حفظ ابنیه و آثار تاریخی در منطقه تاریخی و فرهنگی تبریز تصریح کرد: متاسفانه بافت داخلی خانه تاریخی لاله ای به عنوان یکی از آثار شاخص تاریخی تبریز وضعیت خوب و مناسبی ندارد.
شهردار منطقه ۸ تبریز یادآور شد: در این خصوص نامه نگاری های لازم جهت صیانت از این خانه تاریخی از طریق شهرداری منطقه ۸ با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام یافته است.