به گزارش خبرنگار جارچی اخبار ازیزد ، « مجید جوادیان زاده » در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و سلامت زنان و خانواده استان یزد با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب یزد به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی استان یزد گفت: امسال دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان یزد همزمان با سال پایتختی کتاب ایران است که در قالب ۲۶۰ غرفه از ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه جاری با تحفیف ۳۰ درصد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی یزد برگزار می شود.

 

وی بیان کرد: رویکرد متفاوت نمایشگاه کتاب امسال در استان یزد با عنوان کودک و نوجوان و بخش عمومی است که هدف ما فعالیت های زیرساختی بر اساس کتاب و کتابخوانی است.

 

جوادیان زاده با اشاره به برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب یزد بیان کرد: پیش بینی بیش از ۶۰ برنامه جنبی شامل نقد کتاب، رونمایی از کتاب، نشست با نویسندگان و کارگاه های آموزشی از جمله این برنامه ها است.

 

وی با اشاره به اقدامات شهر جهانی یزد در جهت کسب عنوان پایتختی کتاب جهان ادامه داد: از جمله این اقدامات حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و اختصاص این غرفه به یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران بود که  گام موثری در جهت معرفی این شهر جهانی به عنوان نامزد پایتختی کتاب جهان بود.

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین با اشاره به عملکرد این اداره کل در نمایشگاه کتاب سال ۹۷ گفت: نمایشگاه سال گذشته با تعداد ۳۲۲ غرفه با ۸۴ هزار و ۳۰۰ عنوان کتاب از ناشران داخلی برگزار شد که یک میلیارد و یکصد میلیون تومان بن تخفیف به مخاطبین ارائه شد.

 

جوادیان زاده گفت: در سال گذشته بیش از ۳ میلیارد تومان فروش کتاب داشتیم که نسبت به جمعیت استان رکوردی در سطح نمایشگاه ها بود و امیدواریم امسال این میزان افزایش پیدا کند.

 

وی افزود: اختتامیه چندین طرح پیشبینی شده پایتخت کتاب، برگزاری طرح پزشک دانایی، برگزاری نمایشگاه مطبوعات محلی، افزایش بخش فضای برنامه های جنبی، حذف ناشران کمک آموزشی و خارجی، افزایش سقف مبلغ بن الکترونیک از جمله اقدامات دیگر ما در این نمایشگاه است.

جوادیان زاده از برپایی دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد با محوریت کودک و نوجوان خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار جارچی اخبار ازیزد ، « مجید جوادیان زاده » در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و سلامت زنان و خانواده استان یزد با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب یزد به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی استان یزد گفت: امسال دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان یزد همزمان با سال پایتختی کتاب ایران است که در قالب ۲۶۰ غرفه از ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه جاری با تحفیف ۳۰ درصد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی یزد برگزار می شود.

 

وی بیان کرد: رویکرد متفاوت نمایشگاه کتاب امسال در استان یزد با عنوان کودک و نوجوان و بخش عمومی است که هدف ما فعالیت های زیرساختی بر اساس کتاب و کتابخوانی است.

 

جوادیان زاده با اشاره به برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب یزد بیان کرد: پیش بینی بیش از ۶۰ برنامه جنبی شامل نقد کتاب، رونمایی از کتاب، نشست با نویسندگان و کارگاه های آموزشی از جمله این برنامه ها است.

 

وی با اشاره به اقدامات شهر جهانی یزد در جهت کسب عنوان پایتختی کتاب جهان ادامه داد: از جمله این اقدامات حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت و اختصاص این غرفه به یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران بود که  گام موثری در جهت معرفی این شهر جهانی به عنوان نامزد پایتختی کتاب جهان بود.

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد همچنین با اشاره به عملکرد این اداره کل در نمایشگاه کتاب سال ۹۷ گفت: نمایشگاه سال گذشته با تعداد ۳۲۲ غرفه با ۸۴ هزار و ۳۰۰ عنوان کتاب از ناشران داخلی برگزار شد که یک میلیارد و یکصد میلیون تومان بن تخفیف به مخاطبین ارائه شد.

 

جوادیان زاده گفت: در سال گذشته بیش از ۳ میلیارد تومان فروش کتاب داشتیم که نسبت به جمعیت استان رکوردی در سطح نمایشگاه ها بود و امیدواریم امسال این میزان افزایش پیدا کند.

 

وی افزود: اختتامیه چندین طرح پیشبینی شده پایتخت کتاب، برگزاری طرح پزشک دانایی، برگزاری نمایشگاه مطبوعات محلی، افزایش بخش فضای برنامه های جنبی، حذف ناشران کمک آموزشی و خارجی، افزایش سقف مبلغ بن الکترونیک از جمله اقدامات دیگر ما در این نمایشگاه است.