مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس گفت: در مدت سپری شده سال جاری ۷۲۰ میلیون دلار صادرات از منطقه انجام شده که ۶ / ۲ برابر سال گذشته است.
به گزارش جارچی اخبار، محسن نریمان چهارشنبه شب در دیدار با امام جمعه تبریز با بیان این که میزان صادرات سال گذشته منطقه آزاد ارس ۲۰۰ میلیون دلار بود، اظهار کرد: امسال ۷۴ میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی منطقه آزاد ارس هزینه شده است و در این زمینه نیز شاهد رشد ۱.۸ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.
وی افزود: این هزینه در سال گذشته ۲۶ میلیارد تومان بود و رشد ۳ برابری را در این زمینه شاهد هستیم.
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس در زمینه سرمایه گذاری های انجام شده در منطقه آزاد ارس نیز اظهار کرد: ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در بخش های مختلف ارس زمینه ساز رشد ۱۶ درصدی در این زمینه شده است.
نریمان همچنین از افزایش ۳۰۰۰ نفری اشتغال در این منطقه در مدت سپری شده سال ۹۸ خبر داد و گفت: میزان اشتغال در این مدت به ۱۶ هزار نفر رسیده است.
وی اظهار کرد: تعداد شرکت های دارای پروانه بهره برداری مستقر در منطقه آزاد ارس در سال جاری به ۵۰۶ شرکت رسیده است و شاهد افزایش ۵۶ واحد تولیدی دارای پروانه تا پایان دی ماه در این منطقه بوده ایم.
مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس ادامه داد: در زمینه افزایش شرکت های دارای پروانه بهره برداری فعال منطقه رشد ۱۲ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده ایم.
منطقه آزاد ارس در چهار بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.
موقعیت راهبردی منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور با وسعت ۵۱ هزار هکتاری به دلیل هم‌مرز بودن با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان همچنین نزدیکی آن به کشورهای ترکیه و عراق و درنهایت هم‌جواری جغرافیایی با کشورهای مشترک المنافع درمجموع با هدف‌گذاری بازار ۶۰۰ میلیون نفری منجر به ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی بسیار مناسب برای این منطقه در بین مناطق آزاد کشور شده است.