«الهه کولایی» عضو هیات علمی دانشگاه تهران روز پنجشنبه در مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه به سخنرانی در موضوع جایگاه دانشگاهیان در نظام‌ تصمیم گیری پرداخت.

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ابتدای سخنان خود با طرح این سوال که به عنوان دانشگاهیان در مسیر اجرایی و عملیاتی کردن آرمان ها انقلاب اسلامی چه باید بکنیم، گفت: واقعیت این است که نیت خیر کارگزاران نظام سیاسی و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور ما به تنها نمی‌تواند تاثیر مثبت ایجاد کند و باید در ظرف واقعیت‌ها قرار بگیرد تا نتیجه‌بخش و تحول‌ساز باشد.

کولایی افزود: تاریخ کشور ما تاریخ‌ رفت و آمدها و نفوذهای پیاپی خارجی بوده است. در حدی که کشور ما را “چهارراه حوادث” توصیف می کنند. این مساله به دلیل اهمیت و ارزش بالای موقعیت جغرافیای و اجتماعی کشور ماست.

وی افزود: به دلیل انزوای دانشگاه‌ها و نخبگان علمی در حوزه سیاست شاهد بودیم که مردم ایران نتوانسته‌اند از امکانات و موقعیت ویژه کشورمان بهره ببرند. زمانی که موضوعی مانند انتقال آب خزر مطرح می‌شود کدام مطالعه علمی پشتوانه این تصمیم و سیاست است و منافع مردم ایران چطور در این بررسی‌ها و مطالعات علمی دیده شده است؟

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به وقوع چهار جنبش درخشان در قرن بیستم در ایران گفت: نخبگان علمی و اجتماعی این جنبش‌ها را هدایت می کردند. اما این نخبگان چقدر درک درستی از جامعه دارند. من بعد از پایان مجلس ششم، فهمیدم مشکل کشور ما نخبگان هستند که درک درستی از جامعه ندارند و به همین دلیل جنبش‌های ما رو به افول است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, کولایی ادامه داد: تشکل‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی ما چقدر برای شناخت دقیق‌تر برای کادرها و نیروهای خود جلسات آموزشی برگزار می‌کنند و از متخصصان دعوت به عمل می آوردند. ما برای تقویت درک نخبگان ما از واقعیات جامعه باید بیشتر تلاش کنیم.

شانزدهمین نشست دوسالانه مجمع عمومی و دومین کنگره سراسری انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها صبح پنجشنبه در دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست افرادی چون محمود صادقی، نجفقلی حبیبی، محسن رهامی، مجید انصاری، الهه کولایی، ابراهیم اصغرزاده، حبیب الله پیمان، محمد علی وکیلی، علی شکوری راد، عبدالرضا هاشم زایی، عبدالواحد موسوی لاری، محمد توسلی، ولی الله شجاع پوریان، غلامرضا ظریفیان و پروانه مافی حضور داشتند.