همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی طرح‌های عمرانی، تفریحی و ترافیکی شهرداری خمارلو در مجموع با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال افتتاح و بهره برداری شد .
به گزارش جارچی اخبار، شهروز کبیر شهردار خمارلو این طرح ها را شامل بوستان شاهد، زیرسازی وآسفالت خیابانهای شهرک فرهنگیان ، شهید باکری و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مجموع به طول ۱۷ هزار متر مربع با ۲۱۰۰تن آسفالت، نصب دوربین ثبت تخلفات رانندگی در فلکه مرزبانان شهید، جدول کشی، جمع آوری و دفع و هدایت آبهای سطحی به طول ۷۰۰متر و احداث دیوار حفاظتی بافت قدیم درخیابان شهید شریف زاده به طول ۴۰۰متر عنوان کرد .