به گزارش مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ «هادی هاشم زاده فرهنگ» افزود: برپایه برنامه‌ریزی انجام شده، ۴۴ روز برای تعمیرات اساسی پنج پالایشگاه اول این مجتمع در نظر گرفته شده بود که در عمل این زمان به ۳۳.۶ روز کاهش پیدا کرد.

وی افزود: البته فاز های ۶، ۷ ، ۸ و ۴ را از برنامه تعمیراتی خارج کردیم و در زمان انجام کار سایر پالایشگاه‌ها، تعمیرات این فازها انجام شد که با احتساب آن ۳۸ روز، برنامه تعمیرات به طول انجامید که نشان می‌دهد از برنامه جلو هستیم.

فرهنگ، تسط بر تعمیرات پالایشگاه‌های قدیمی را، علت جلو بودن از برنامه بیان کرد و گفت: سال ۹۲ برای تعمیرات پنج پالایشگاه، ۱۸ روز توقف کامل را داشتیم و این در حالی است که امسال برای ۸ پالایشگاه، ۱۴.۱ روز توقف کامل ثبت شده است.

وی برنامه‌ریزی دقیق همکاران حوزه مدیریت عملیات پالایشگاه را از نقاط قوت مجتمع دانست و تاکید کرد: برای کلیه تعمیرات اساسی مجتمع برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی صورت گرفته است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، با اعلام اینکه امسال برای تعمیرات اساسی، برنامه منسجم و سنگینی را پیاده‌سازی کردیم، گفت: این برنامه‌ریزی، فرصت تولید بیشتر برای این مجتمع را فراهم کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی با مقایسه واحد کار انجام شده در هر روز کار تعمیرات اساسی در سال جاری با سال‌های گذشته خاطر کرد: مثلا در فاز یک، روند ما رسیدن به شاخص۰.۵۱ است. به این معنا که همکاران تقریبا سه برابر نسبت به دو سال گذشته، بهتر از زمان استفاده کرده‌اند و کار بیشتری انجام شده است.

فرهنگ با بیان اینکه این روند برای فازهای ۵ و ۲،۳،۴ نیز بوده و برای فازهای ۶ ،۷ و ۸ توقف برای تعمیرات اساسی نداشته‌ایم و امسال در پالایشگاه هفتم، هشتم و نهم روند بهبود را شاهد هستیم.

وی با اشاره به پالایشگاه دهم گفت: اکنون در بین پالایشگاه‌های جدید، پالایشگاه دهم روند خوبی را طی کرد و از زمان بهینه استفاده شده و شاهد نتایج خوبی در پالایشگاه بودیم.

فرهنگ با بیان اینکه در سال ۹۷ روزهای توقف کمتری نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم به تدریج روند بهبود را در پالایشگاه‌های جدید شاهد باشیم.